POHYBOVÁ SÚSTAVA.

- pohyb je reflexná odpoveď živočíchov organyzmu na podráždenie, jeden zo základných životných prejavov, aktívne vyhľadávanie potravín, únik pred nebezpečenstvom, jednotlivé presuny
- pohyb sa vykonáva - prelievaním cytoplazmi, brvi - bičiky, kontrakcie svalov
- cytoplazma- sťahovanie vlákien v nej - meňavky
bíčiky - ukotvené v cytoplazme bazálnymi telieskami
- základný je svalový pohyb - kontrakcie svalových vlákien
- náš pohyb závisí od okolitého prostredia
- svaly podľa funkcie - ohýbačše - flextory
naťahovače - extenzory
priťahovače - aduktory
odťahovače - abduktory
zvierače - ifimtery
rozširovače - dilatátory
- sinernické - spolupracujú
antagonisty - pracujú v opačnom zmysle ako sinernické svaly