POHLAVNÉ ROZMNOŽOVANIE - rastlín

GAMÉTY:pohlavné bunky - izogaméty (poh. bunky) ktoré sú morfologicky rovnaké , odlyšné su fiziologicky - splynutie sa nazýva Izogamia Anizogaméty: morfologicky a fyziologicky odlyšné - anizogamia - samičia= vajcová bunka (vätšia) - samčia= spermatická bunka - spermatozoid (menšia pohyblivá) zigóta = diploidna - zárodok (ukrytý v semene) partenogenéza - vznik semena - bez oplodnenia vajcovaj bunky RODOZMENA. - STRIEDANIA POHLAVNEJ A NEPOHLAVNEJ GENERáCIE POHLAVNá GENERáCIA - sporofit - diploidna - tvorený vytrusnicami - pohlavná generácia - gametofit - haploidna nesie pohlavné orgaány - samičie - zarodočníčky - vajcová bunka - samčie plemeníčky - spermatická bunka izospória - vdve spóry rovnaké ( rovnaký tvar a veľkosť) heterospória- dochádza k rozlýšeniu mikrospóry (samčie) a makrospóry (samičie) izomorfnárodozmena - gametofit a sporofit sú morfologicky rovnaké heteromorfnarodozmena - gametofit a sporofit sa morfologicky lýšia tipická pre všetky vyššie rastliny heteromorfnarodozmena- gametofit a sporofit sa lýšia morfologicky, citologicky a aj fyziologicky (gametofit vyživuje celú rastlinu) počtom chromozómov sporofit závysi od gametofitu výživou