Podnikové hospodárstvo

Tézy:

Podnik a podnikanie
Predpoklady podnikania
Podnikanie z právneho hľadiska
Všeobecné znaky podniku
Okolie podniku
Cieľ podniku
Klasifikácia cieľov podniku
Životný cyklus podniku
PRÁVNE FORMY PODNIKOV
Podnikový transformačný proces

atď.

celé na adrese: http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/P H.doc