Peniaze; Uctovanie penazi a cenin - priklad

211 - Pokladnica
Účtujeme:
- stav a pohýb peňazí v hotovosti, šeky prijaté od zákazníkov namiesto peňazí
- poukážky na vyúčtovabnie pri odbere tovarov a služieb
- valuty, šeky a poukážky znejúce na cudziu menu

213 - Ceniny
Účtujeme:
- stav a pohyb, kolkov, známok, stravných lístkov, z ktorých vytváramé zásobu, karty na čerpanie pohonných hmôt, telefónne karty...
- čerpanie je úbytok, ktorý dávame do nákladov
- ich hodnota sa čerpá po vydaní do použitia

PČ TEXT SUMA MD D
01. Preddavok na služobnú cestu zamestnancovi v hotovosti 1500 Sk 335 211
02. PPD dotácia pokladne 4000 Sk 211 261
03. Úhrada v hotovosti za zasklenie okna:
Cena
DPH 23 %
Suma VPD
1500 Sk
345 Sk
1845 Sk
518
343


211
04. Inkaso tržieb za predané výrobky v hotovosti
Cena
DPH 23 %
Suma PPD

30000 Sk
6900 Sk
36900 Sk211

601
343
05. Nákup potravín v hotovosti na reprezentačný večer 1500 Sk 513 211
06. VPD zaplatené poštovné 24 Sk 518 211
07. Výdaj kolkov do spotreby zo zásoby 2000 Sk 538 213
08. PPD poplatok za vedenie účtu 300 Sk 568 211
09. Vyúčtovanie služobnej cesty
a/ náklady na cestu
b/ preddavok
c/ doplatok, preplatok
2000 Sk
1500 Sk
500 Sk
512

335
211
10. Zavinené manko v pokladnici 300 Sk 582 211
11. Predpis manka k náhrade zamestnancovi v plnej výške 300 Sk 335 688
12. Úhrada manka zrážkou zo mzdy 300 Sk 331 335
13. a/ hodnota stravných lístkov
b/ 55 % zamestnávateľ
c/ 10 % zo sociálneho fondu
d/ 10 % zamestnávateľ nad výšku stanovenú zákonom
e/ PPD - zamestnanec 4000 Sk
2200 Sk
400 Sk
400 Sk

1000 Sk
527
441
528

211 213

13. Výdaj stravných lístkov zamestnancom v hodnote 4000 Sk, pričom 55 % hodnoty preplatí zamestnávateľ (podľa zákona) 10 % uhradí zamestnávateľ zo sociálneho fondu, 10 % uhradí zamestnávateľ nad výšku stanovenú zákonom a zvyšok uhradí zamestnanec v hotovosti...