Oddelenie: Prochlorophyta (Prvozelené riasy)

Iba nedávno ustanovené oddelenie Prochlophyta má jednu triedu Prochlorophyceae. Do radu Prochlorales sa zaraďujú dva rody. Prochloron s druhom Prochloron didemnii je jednobunkový organizmus žijúci v mimobunkovej symbióze s morskými ascídiami (Tunicata) v pobrežnej zóne tropickej časti Tichého oceánu; sú to jednotlivé guľovité bunky bez slizu, 10-20 um v priemere a s jasne jablkovozeleným obsahom. Delenie buniek je na dve rovnaké časti. V holandských kanáloch sa našli krátke vlákna podobné rodu Oscillatoria, ale v ich bunkách sa dokázala prítomnosť chlorofylu b. Tento organizmus dostal názov Prochlorothrix hollandica.


Bunky podobne ako sinice nemajú morfologicky diferencované jadro ani plastidy, ale na rozdiel od nich chýbajú fykobilíny a je prítomný aj chlorofyl b, ktorý sa nachádza v eukaryotických bunkách zelených rias (zelených rastlín) a červenoočiek. Objavenie prokaryotických buniek, ktoré majú popri chlorofyle a aj chlorofyl b, je z evolučného hľadiska veľmi významné a podporuje endosymbiotickú hypotézu, podľa ktorej všetky chloroplasty pochádzajú z prokaryotických buniek.