Oddelenie: Eustigmatophyta

Do oddelenia Eustigmatophyta sa zaradili tie druhy z Xantophyceae, ktorých zoospóry majú spravidla iba jeden bičík a stigma je uložená mimo chloroplastu.


Pleuronematický bičík je dlhý, smerový a má dva rady bičíkových vláskov. Druhý bičík spravidla chýba, utvorené je však bazálne teliesko bičíka; ak sa bičík ojedinele utvára, je holý bez bočných vláskov. Chloroplasty majú nielen dvojitú chloroplastovú membránu, ale sú obalené ešte záhybom endoplazmatického retikula, ktoré však nie je spojené s endoplazmatickým retikulom jadra. V chloroplastových lamelách sú vždy tri tylakoidy, obvodová prstencovitá lamela, charakteristická pre Heterokontophyta, chýba. Stigma je veľká, oranžovočervená, uložená apikálne. Je zložená z istého počtu nerovnako veľkých guľôčok, leží mimo chloroplastu a nie je obalená membránou. Dlhý bičík má krídlovité rozšírenie oproti stigme. Vegetatívne bunky majú na vnútornej strane chloroplastu stopkatý hranatý pyrenoid bez tylakoidov, na povrchu s plochými platničkami neznámeho fotosyntetického produktu. Chloroplasty sú žltozelené až zelené. Okrem chlorofylov a a c obsahujú prídavné farbivá beta-karotén, violaxantín a vaucherioxantín. Prídavné farbivo violaxantín chýba pri Xantophyceae, na druhej strane sa nedokázali farbivá diatoxantín, diadinoxantín a heteroxantín charakteristické pre Xantophyceae. Rezervnou látkou sú tukové látky v tvare olejových kvapôčok a pravdepodobne chryzolaminarín nachádzajúci sa vo vakuole mimo chloroplastu. Doteraz je známy iba kokálny organizačný stupeň obsahujúci druhy rozmnožujúce sa zoospórami a autospórami.Obr. (1.9.)1: Ultraštruktúra zoospóry triedy Eustigmatophyceae

Trieda Eustigmatophyceae nie je zatiaľ rozdelená na nižšie kategórie a obsahujce asi 10 druhov (napr. Polyedriella helvetica, obr. 2:1; Elipsoidion acuminatum, obr. 2:3; Pleurochloris magna, obr. 2:2).


Obr. (1.9.)2: Eustigmatophyceae
1 Polyedriella helvetica, 2 Pleurochloris magna, 3 Ellipsoidion acuminatum