Náklady firmy

Príklad 1. : - náklady firmy a grafy

Je zadaná funkcia celkových nákladov. Vypočítajte TC, FC, VC, MC, AFC, AVC a AC. Výsledky graficky znázornite.

celé na:
http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/n aklady.doc