Martin Rázus : Mám kalich

Martin Rázus : Mám kalichMám kalich nelesklý, len z chudobného kovu,

na ňom erb rodiny, jej koniec veštia mnohí,

mám kalich - doňho sĺz i krvi perly zbieram

kým bubny hlomozia a jačia poľné rohy...Čo robím - viem! Ináč!! Veď pošli časy zábav,

dni naše chmúrne sú a nebezpečne prísne,

ja zbieram perly - bo zem bez stopy ich saje,

a mne mok nahorklý raz v silné víno skysne.Ja sotva dožijem...lež ostatne i jedno!

keď pôjde z rúk do rúk môj kalich po poriadku

mdlé oči zaiskria a život vzdá sa iste,

veď nebudú rty piť, len - sebe na pamiatku.