Ján Smrek : Pleso

Ján Smrek : PlesoPlávajúce dievčatá

s rozpustenými vlasy,

ťahajúcimi sa ako dlhé riasy

na hladine,

sú ako nymfy,

kúpajúce sa v skalísk stíne.Mužskí, tí moderní, satyri,

hltavo hľadia na víly.Voda sa pení,

lúč slnka objíma sa s ňou

v roztúžení.Tiel mladých lepé tvary

jazero v porfýr halí,

slnce ich z neho vyzlieka

a celá táto hra

je k sláve vzrastu človeka.Tvár vodníkova zelená

z rákosia večer vynorí sa

a kŕdeľ dievčat plaší:

huš! sušiť šije, kolená!

huš! pozapletať vlasy!