I SVETOVÁ VOJNA VO SVETOVEJ LITERATÚRE

ERICH MARIA REMARQUE
vlastným menom Erich Paul Kramer reagoval kriticky vo svojom
prozaickom diele na 1.svetovú vojnu a povojnovú situáciu.
Narodil sa v Ösnabrücku, v rodine kníhviazača. Ako veľmi mladý
prežil vojnu v zákopoch, bol obchodníkom, učiteľom, novinárom,
redaktorom. Zomrel vo Švajčiarsku.
Veľký ohlas vyvolal jeho prvý román Na západe nič nového. Skupina
študentov sa dostáva do zákopov a konfrontuje si tu svoje naučené
predstavy o živote, potrebe vedomostí, slušnosti, úcte k predstaveným.
Ďaľšie romány na seba nadväzujú. Cesta späť zobrazuje osudy
vojakov, ktorí sa vracajú do mierového života. Traja kamaráti sú zas
oslavou priateľstva a lásky ako poslednej záchrany pred nežičlivými
silami života. Autor však napriek silne humánnemu vyzneniu románov
nepostrehol triedno-historické súvislosti príbehov a osudov do takej
miery ako Barbusse či Šolochov. Veľký ohlas mal opäť román Víťazný
oblúk. Predstavil v ňom príbeh nemeckého emigranta v Paríži pred druhou
svetovou vojnou. Autorovi sa podarilo vytvoriť ovzdušie nehostinnosti
cudzieho prostredia, ktoré nemôže človeku dať pocit domova a odsudzuje
ho to k živoreniu, napriek družnosti ľudí z nižších vrstiev.
Remarque predstavil človeka ako vyhnanca uprostred ľudí, ktorí nie
sú schopní zblížiť sa, aby spoločne čelili osudu. Jeho hrdinovia
vyvolávajú sympatie i túžbu po zmene živ. podmienok.

ERNEST HEMINGWAY
Narodil sa v Oak Park v USA ako syn lekára a speváčky. V r.1918
prišiel ako dobrovolník do Európy na taliansky front. V občianskej vojne
v Španielsku bojoval na strane republikánov. Po roku 1945 odišiel do
USA. Zomrel na Kube v blízkosti Havany.
Zbohom zbrania - ľúbostný príbeh Frederika, amerického dobrovoľníka
v Taliansku a zdravotnej sestry Catherin. Jeho jadro
je autobiografické. Spolu unikajú do Švajčiarska. Tam Catherine a
dieťa zomierajú.
Komu zvonia do hrobu - v histórií 3 dní,v ktorých sa skupina
republikánskych vojakov pokúša o zničenie mosta, vytvoril Hemingway
trvalý pamätník nielen sebe, ale i pokrokovým silám Španielsku
a občianskej vojny.
Z toho obdobia napísal scenár k filmu Španielska zem a drámu
Piata kolóna.
Cez rieku do lesa - dielo bolo poznačené autorovou krízou.
Starec a more - za toto dielo dostal Nobelovu cenu. Je to
jednoduchý príbeh, blízky symbolu. Je to o starcovi Santiagovi,ktorý sa
živil rybolovom. Rybár sa vydáva na more so svojou starou loďou, aby
zvíťazil nad starobou. Na mori chytí obrovskú rybu, ale cestou domov mu
ju obžerú žraloky. Budúcnosť patrí chlapcovi, ktorý sa učí od starca
remeslo. Hemingwayoví hrdinovia sú nežné a ľudské typy.

ROMAIN ROLLAND
Popredný francúzsky spisovateľ, vyštudoval históriu, zaujímal sa
o literatúru, históriu, divadlo. Vyučoval dejiny hudby. Do literatúry
vstúpil životopismi o Beethovenovi, Michelangelovi a Tolstom. Do
svetového spo. diania sa zapísal aj svojou činnosťou na obranu mieru
a boja proti fašizmu.
Ján Krištof - využil v ňom hudobné znalosti. V pozadí je poznanie
Beethovenovho života, ako aj vlastná životná skúsenosť. Vytvoril
geniálneho nemeckého hudobníka žijúceho v Paríži. V Jánovi Krištofovi
vytvoril román rieku. Mohutný tok života je v ňom zviazaný zo životom
hrdinu od jeho útlej mladosti na brehu Rýna cez stretnutia s ľudovými
piesňami, tvorivé problémy a nadväzovanie priateľských stykov až po
dozretie jeho vlastných revolučných myšlienok a postojov.
Dobrý človek ešte žije - román plný povestného galského humoru, ale
vážnych životných otázok.
Peter a Lucia - novela, ktorá bola prejavom Rollandovho bytostného
odporu voči vojne. Autor dáva symbolicky pochovať rozvíjajúci sa
ľúbostný vzťah tragickou smrťou pod ruinami zbombardovaného chrámu.
Očarená duša - heroickú úlohu tu zveril žene, Anete Revierovej,
ktorá sa vymaňuje z meštiackych predsudkov a bojuje za svoju predstavu
života pre seba a svojho syna. V Anete vytvoril typ, ktorý je priamy,
otvorený a hrdo nesie bremeno slobodnej matky v meštiackej spoločnosti.POLOVETNÉ KONŠTRUKCIE

Medzi jednoduchou vetou a súvetím sú polovetné konštrukcie.
Tvoria sa tak, že sa k jednoduchej vete pridruží taká časť vety, ktorá
nemá formu prísudku s určitým slovesným tvarom. Hlavným cieľom
polovetných konštrukcií je skracovať text. Polovetná konštrukcia sa
vyjadruje :

1. priechdníkom (opakujúc, kľačiac)
2. príčastím (zaujímajúci, píšúci)
3. neurčitkom (robiť, konať)

Dej, ktorý je vyjadrený určitým slovesným tvarom, je hlavným dejom,
dej vyjadrený neurčitým slovesným tvarom je sprievodným dejom.

Príklady:

Chodil po triede, nahlas sa učiac matematiku.
Chodil po triede a nahlas sa učil matematiku.
Peter, zaujímajúci sa o elektroniku, zmaturoval s vyznamenaním.
Peter sa zaujímal o elektroniku, maturoval s vyznamenaním.
Zašli sme do krčmy kúpiť si malinovku.
Zašli sme do krčmy, aby sme si kúpili malinovku.