HOSPODÁRSKA POLITIKA

vypracované otázky...

http://www.referaty.hlada s.sk/download/ekonomika/H P.doc