geotermálna energia

Výraz geotermálny
Je gréckeho pôvodu (geo znamená Zem aa termálny znamená tepelný). Geotermálna energia je ukrytá vo vnútri zeme a cez trhliny preniká na zemský povrch. Vzniká ako výsledok rádioaktivity a silných tlakov hlbo- ko vo vnútri Zeme. Niekedy má ničivé účinky na našu planétu (činné sopky, zemetrasenia), ale dá sa využívať aj v prospech ľudstva. Pri využívaní geotermálneho tepla Zeme si musíme uvedomiť, že s hĺbkou stúpa teplota približne každých 30 m o 1 stupeň Celzia. V hĺbke 3 km je asi 100 stupňov Celzia. Výdatnými zdrojmi geotermálnej energie sú gejzíty (náš najznámejší je v Herľanoch na východnom Slovensku), žriedla (kúpele) a horúce pramene.
Geotermálna voda
Sa využíva na vykurovanie skleníkov, dozrievanie ovocia a pod. Horúca para sa používa na výrobu elektriny, otáča turbínu, a tým poháňa generátor. Na výrobu elektriny možno využiť aj horúcu vodu z podzemných prameňov. Pomocou zariadení, ktoré sa volajú tepelné čerpadlá, sa geotermálna energia používa aj na vykurovanie obytných priestorov. Z hľadiska využívania geotermálnej energie na Slovensku, významnou je Podunajská nížina. Skúmajú sa aj výdatné vrty na východnom Slovensku. V roku 1995 bol v Starej Lesnej vyvŕtaný v tom čase najhlbší geotermálny vrt v Európe. Teplá voda, ktorá z neho vyteká, dosahuje až 85 stupňvo Celzia.