fyzika

Elektrostatická indukcia-presunutie volnych elektronov v kovovom vodici posobenim el.pola

Polorizácia- presunutie častíc v izolante v el.poli

Za sebou-sériove......vedla seba-paralelne

Oz. el.prúdu-I....jednotka el prúdu- A...vzorec-I=Q:t...1A=1C:1s

Ampérmeter:1dielik=rozsah:pocet dielikov

Oz. el.napätia-U....jednotka el.napätia-V...vzorec-U=V:Q...1V=1J:1C

Oz.el.rezistora-R....jednotka el.rezistora-_O_ ...vzorec-1_O_=1V:1A

El. prúd I v kovovom vodici je priamo umerný el.napätiu U medzi koncami vodiča I=U:R

El. odpor R=ρ.l/S .. el. odpor vodiča je priamo umer.dlzke vodiyča nepriamo priezezu

Závísi od materiálu zväčšuje sa teplota kovového vodiča zväčšuje sa el. odpor

Elektrostatická indukcia- presunutie voľných elektrónov v kovovom vodiči pôsobenim el.poľa