Epidurálna pôrodná analgézia (PEDA)

Snaha zbaviť ženu bolestí je známa už od pradávnych dôb. V poslednom období sa do popredia vo svete dostáva epidurálna analgézia (PEDA). Je jednou z najmodernejších metód tlmenia pôrodných bolestí a v poslednej dobe sa uspešne používa aj na Slovensku. Epidurálna analgézia pôsobí len miestne na prenos bolestivých podnetov a pri dodržaní podmienok je spoľahlivou a vysoko bezpečnou ako pre matku, tak aj pre dieťa. Z pohľadu tíšenia bolestí patrí k najefektívnejším a najučinnejším, preto sa hovorí aj o „bezbolestnom pôrode“. Epidurálna analgézia (tlmenie bolesti) zníži, alebo skôr odstráni reakciu tela na bolesť, preto sa neobjavujú účinky rýchleho dýchania ako tŕpnutie prstov, mdloby, rodička je schopná uvoľniť ľahšie svalstvo, nedochádza k vzostupu krvného tlaku, normalizuje sa chemické zloženie krvi, je znížená záťaž srdca, ako aj požiadavky tela na kyslík. Jednou z najpozitívnejších vedľajších účinkov je to, že sa ženy ihneď cítia lepšie, čo popisujú ako pocit uvoľnenia a relaxácie, spojený so schopnosťou tešiť sa z pôrodu.

Komu sa PEDA môže podať?
V prvom rade je to Vaše želanie, ktoré posúdi pôrodník a na základe jeho súhlasu by ste mali byť vyšetrená anesteziológom. PEDA sa môže následne aplikovať na základe žiadosti u zdravých rodičiek,priaznivo však ovplyvňuje aj priebeh rizikových pôrodov (predčasný pôrod, pôrod koncom panvovým, pôrody u matiek s diabetom a vysokým tlakom).

Treba však zdôrazniť,že sú aj prípady, kedy túto metódu nedoporučujeme. Napr. pri alergii na lokálne anestetiká, ťažkých infekčných ochoreniach, poruchách krvného zrážania, nadmernej hmotnosi. Vhodnosť bude posúdená anesteziológom a pôrodníkom.

Spôsob podávania PEDA

Vlastný výkon spočíva v zavedení tenučkej cievky - katétra k nervom v bedrovej oblasti (do chrbta), zodpovedajúcim za prenos bolestivých podnetov ( nie do miechy!). Cez túto cievku sa potom do okolia nervu podávajú buď anestetiká (znecitlivujúce látky) samotné, alebo v kombinácii s opiátmi (látky tíšiace bolesť). Anestetikum zabraňuje dočasne prenosu bolestivých podnetov. V priebehu 7-10 minút sa bolesti strácajú a dostavuje sa pocit úľavy. Činnosť maternice však nie je anestetikom ovplyvnená. Kontrakcie prebiehajú ďalej, len už nie sú bolestivé. V súčasnosti podávaná koncentrácia anestetika je oproti minulosti znížená tak, aby prevážne ovplyvnila vnímanie bolesti, nie však schopnosť pohybu a aktívnej spolupráce pri vlastnom pôrode, ten sa prihlási nutkavým tlakom na konečník.

V prípade ak je umiestnená epidurálna cievka a ukáže sa, že je nutné vykonanie cisárskeho rezu alebo inštrumentálneho pôrodu (vakum extraktor,pôrodnícke kliešte) je možne cez epidurálnu cievku podať lieky vo vyššej koncentrácii na miestnu anestéziu (znecitlivenie), ako alternativu oproti celkovej anestezii ktorá má svoje riziká. Toto však nie vždy je možné ak cisarsky rez je nutné vykonať neodkladne pre ohrozenie plodu. Vtedy je nutná celková anestézia (narkóza). Taktiež sa epidurálna analgézia môže použiť na pooperačné tlmenie bolesti po cisárskom reze.

Epidurálna cievka môže byť zavedená v ktorejkoľvek fáze pôrodu. Ak sa však pôrod uskutoční do 1/2 hod. ťažko nájsť rozumný dôvod. Existujú určité medicínske ukazovatele, ktoré poukazujú na čas, kedy je najvhodnejšie zavedenie epidurálnej cievky a podanie prvej dávky anestetika. Proti skorému podaniu PEDA existuje viacero študii v odbornej literature, ktoré predpokladajú vyšší výskyt cisárskych rezov, ako i predĺženie pôrodu. Musíme si uvedomiť, že zaviesť epidurálnu cievku môžeme v kľude, avšak s dávkou anastetika môžeme počkať. Zvyčajne sa podáva 1 dávka po dilatácii krčka maternice na 3-4 cm v tomto čase už nedochádza k predĺženiu I. doby pôrodnej ani vyššiemu výskytu operačného ukončenia pôrodu.

Aká je učinnosť PEDA?

Podľa údajov z popredných pracovísk je PEDA najefektívnejší a najspoľahlivejší spôsob pôrodníckej analgezie (tlmenia bolesti). Účinok je závislý aj od dávky,tak isto ako aj nežiaduce učinky. Nizke koncentrácie anestetika sú dostačujúce na tlmenie bolesti bez rizika vedľajších účinkov. Podľa údajov z popredných pracovísk nízke dávkovanie uspokojilo 85% rodičiek, 10% bolo čiastočne spokojných, 5% nespokojných. Nespokojnosť s epidurálnou analgeziou môže byť spôsobená nesprávnym načasovaním (niektoré ženy porodili do 20 min. po zavedení epidurálnej cievky a tak sa nemohol prejaviť účinok PEDA), niekedy ženy pociťovali bolesť počas samotného pôrodu v dôsledku slabšieho rozširenia anestetika v okolí nervov z nižších častí ktoré sa nepodarili ovplyvniť, niekedy je epidurálna analgézia menej účinná na jednej strane tela. Hoci väčšina žien je spokojná s epidurálnou analgéziou, zaručiť úplnú bezbolestnosť u všetkých žien nie je možné. Efektívne potlačenie bolesti musí byť vyvážené s vedľajšími účinkami.

Aký je účinok na dieťa

Množstvo látky ktoré prejde cez placentu je minimálne. Nezistil sa žiadny negatívny účinok na dieťa a skôr sa predpokladá, že epidurál má pozitívny vplyv na dieťa. Dôkazom toho je i to, že niekoľkokrát vyššie dávky nutné pri cisárskom reze nevyvolajú u dieťaťa žiadne negatívne účinky. Dokonca sa popisuje, že deti po PEDA boli živšie oproti deťom bez akejkoľvek analgézie.

Slovo na záver
· Epidurálna analgéza je najefektívnejšou metódou pôrodnej analgézie.

· K odstráneniu bolestivého vnímania dochádza cca po 10 min.

· Väčšina nežiadúcich účinkov je bezvýznamná a neprítomná pri použití nízkych dávok.

· Závažne komplikácie sú extrémne zriedkavé

· Nezistil sa nepriaznivý vplyv na plod

viac na:http://www.babetko.sk/use r/view_page.php?page_id=1 9406