Energia v každodennom živote

Energia v potravinách

Všetky živé organizmy potrebujú energiu pre také činnosti, ako je pohyb, rast a zachovanie svojej teploty. Ľudia jedia rastliny a zvieratá, aby získali energiu, ktorú potrebujú. Potrava, ktorú ľudia jedia, sa vnútri tela počas trávenia spaľuje či okysličuje. Keď sa spaľuje potrava v tele, uvoľňuje sa chemická energia. Rozličné druhy potravy obsahujú a uvoľňujú rozličné množstvá energie (Tab.1).

Všetka energia, potrebná pre život pochádza z potravy, ktorú človek zjedol. Keď je potrava spracovaná v žalúdku a črevách, krvou sa dopraví do všetkých častí tela, aby zabezpečila životne dôležité procesy. V tele sa energia využíva rôznymi spôsobmi, na posielanie správ do svalov cez nervy, aby svaly pracovali, a na udržanie teploty.

Každý človek potrebuje určité množstvo energie, podľa toho aký je aktívny. Ak človek prijme viac tukov a sacharidov ako potrebuje, uchovávajú sa v tele, takže ich energiu možno využiť v budúcnosti. Prebytočné sacharidy sa v pečeni zmenia na tuky a tie sa ukladajú ako prebytočný podkožný tuk..

Existujú tri skupiny chemických látok v potravinách, ktoré sú zdrojom energie: Sú to sacharidy (cukry), tuky a bielkoviny. Potrava obsahujúca sacharidy sa musí najprv rozložiť na glukózu, istý druh cukru a až potom z nej možno získať energiu. Glukóza sa z pečene dopraví do krvného obehu a zlúči sa s kyslíkom, pričom sa uvoľní energia v procese nazývanom ”aeróbne dýchanie”. Tuky sú najkoncentrovanejším zdrojom energie pre naše telo.

Na obaloch potravín je napísané, koľko je v nich energie. Napr. na masle je napísané: hmotnosť 250 g, energia 3070 kJ. To znamená, že keď by sme zjedli celé maslo, uvoľnilo by sa práve toľko energie. Časť energie sa uvoľní ako teplo, a časť sa spotrebuje na prácu. Uveďme príklady energetického obsahu niektorých látok - Tab.1.

Tab. 1. Energetický obsah v 100 g niektorých potravín Slanina 3000 kJ Bôčik 2000 kJ, Pečené kurča 1300 kJ, Chudé mäso 600 kJ, Mäsový krém 705 kJ, Horká čokol.2180 kJ, Kavenky 2080 kJ, Mila 2282 kJ, Repný cukor 1600 kJ, Chlieb 1100 kJ, Maslo 3070 kJ, Perla 1470 kJ, Syr eidam 1000 kJ, Smotanový jogurt 800 kJ, Sladká smotana 580 kJ, Mlieko 190 kJ, Fazuľa 1400 kJ, Slnečnica 1400 kJ, Obilie 1300 kJ, Zemiaky 350 kJ, Banány 250 kJ, Hrozno 250 kJ, Paradajky 92 kJ, Kapusta 85 kJ

Človek, ktorý sa nehýbe, má ”tepelný výkon” približne 100 W. Teda za 1s vyrobí približne 100 J tepla. Za deň vyrobí teplo približne 8 MJ. Pri ťažkej práci je jeho výkon väčší, približne 350 W, a jeho pracovný výkon je ďalších 50 W. Za jednu sekundu vydá energiu teda 400 J. Za 8,5 hodiny (1.prac. smena) vydá ťažko pracujúci človek energiu asi 12 MJ. Človek, ktorý má sedavé zamestnanie približne 10 MJ. Energia, ktorú prijme človek naviac, sa môže ukladať do zásoby a človek tučnie.

Človek a energia

Dlhú dobu svojej existencie človek využíval iba energiu svojich svalov alebo zvierat. Neskôr sa postupne začal zmocňovať ďalších zdrojov energie. S objavením ohňa sa začala využívať tepelná energia. Potom ovládol mechanickú energiu. Prvým strojom bolo vodné koleso, ktoré sa v Európe objavilo asi tak 200 rokov pred n. l. V 11. storočí sa objavil i veterný mlyn. Z hľadiska nárokov na energiu je dôležitý koniec 18. storočia kedy v niektorých zemiach prudko vzrástol počet obyvateľov a tým vzrástla i spotreba energie. V polovici minulého storočia sa začala používať ropa. Už viac než storočie sú ropa a uhlie hlavnými zdrojmi energie. Taktiež elektrická energia je vo väčšine prípadov výsledkom premeny energie uloženej v uhlí a rope.

Energia je pre človeka dnešnej doby nepostrádateľná, nakoľko človek sa obklopil množstvom technických výrobkov, ktoré pre svoje fungovanie potrebujú elektrickú energiu. Človek sa s ňou stretáva doma (domáce spotrebiče), na pracovisku (počítače, sústruhy, roboty), v doprave (letecká vlaková, automobilová, lodná), telekomunikáciach. Bez energie sa už ľudia nevedia ani zabaviť či oddychovať (TV, rádio, CD, MC, počítače, kiná).

Od toho, do akej miery si vieme zabezpečiť dostatok energie pre svoj život, závisí aj naša životná úroveň. Je to preto, lebo od cien energie sa potom odvíjajú ceny ostatných výrobkov. Preto diskusie na tému energia, prebiehajúce i u nás (Gabčíkovo, Mochovce, Jaslovské Bohunice) i v zahraničí, patria k tým najhorúcejším.

Otázky vplyvu zdrojov na životné prostredie, bezpečnosti zdrojov narážajú často na záujmy lobystických skupín a kapitálu. Orientácia laika v takejto diskusii nie je vždy jednoduchá. Preto sa musíme snažiť pripraviť žiaka v škole tak (je to v jeho záujem), aby mal základné fyzikálne informácie o tejto problematike, čo mu umožní lepšie sa orientovať v možných diskusiách.

Často počujeme o energetickej kríze. Čo to znamená? Znamená to, že ľudia spotrebujú príliš veľa energie a obávajú sa, že terajšie zdroje energie (uhlie, ropa a zemný plyn) sa rýchlo vyčerpajú. Podľa odhadov ich zásoby sú na niekoľko desiatok rokov. Skôr než sa vyčerpajú, musí ľudstvo nájsť nové zdroje energie, ináč hrozí katastrofa. Zastavili by sa podniky, nebolo by dosť potravín a iných základných potrieb. Vypukol by hladomor a celá civilizácia by sa zrútila.

Už anglický ekonóm, biskup, Thomas Maltus (1766-1834) si ako prvý uvedomil závislosť človeka na prírodných zdrojoch, ktoré sú konečné a vyčerpateľné. Či si to uvedomujeme alebo nie, bez energie niet života. V tabuľke 1 uvediem niektoré významné medzníky vo využívaní energie.

Jedlo ako tuky a karbohydráty sú biologické palivá. Sú dôležitou zásobárňou energie. Keď sa potrava rozkladá (metabolizuje), chemická energia v našom tele sa premieňa na tepelnú energiu (teplo) na zachovanie telesnej teploty mechanickú energiu, ktorá nám pomáha pohybovať sa a necháva pracovať naše srdce a svaly elektrickú energiu v našich nervoch, ktorá nám pomáha myslieť a reagovať na podnety ako teplo, či bolesť.

Výmena látok a energie s okolitým prostredím: Živý organizmus prijíma, transformuje a využíva energiu z okolitého prostredia, zo slnečného žiarenia. Túto energiu organizmus potrebuje na biosyntézu látok, ale aj na rast, pohyb a pod. a zvyšok sa uvoľňuje do prostredia v podobe tepla. Organizmy uskladňujú energiu do makroergických zlúčenín ATP. Živý organizmus je veľmi zložitým otvoreným systémom - medzi organizmom a prostredím sa udržuje dynamická rovnováha.

Stavebné jednotky a energia organizmu: Voda, oxid uhličitý a amoniak ako základné biogénne zlúčeniny - autotrofné organizmy sú schopné z týchto látok syntetizovať zložité štruktúry sacharidov, aminokyselín, heterocyklov a pod…

Veľký význam má biosyntéza vody z atómov vodíka (dehydrogenácia) a z kyslíka (dýchanie). Týmto získava organizmus najviac energie, ktorá sa ukladá v ATP alebo sa premieňa na teplo.

Kde sa tuky nachádzajú?

V tele sú tuky uložené v tukových bunkách, ktorých je viac ako 30 biliónov. Ich jedinou úlohou je zbierať alebo uvoľňovať tuk ako základný zdroj energie potrebnej pri rôznych fyziologických procesoch.
Ale pozor! Tukové bunky sú schopné uložiť okolo 75 kg nadbytočnej váhy v podobe tuku. Človek sa narodí s určitým množstvom tukových buniek, ktoré zdedí po svojich predkoch. Nesprávnym životným štýlom (zlá životospráva, nedostatok pohybu, stresy) sa tieto tukové bunky môžu niekoľkonásobne zväčšiť. Okrem toho sa môže zväčšiť ich počet, a to v obdobiach:
- posledné tri mesiace pred pôrodom (z dôvodu prekrmovania)
- v priebehu adolescenčného rastu (dospievania)
- v klimaktériu
Sú to veľmi dôležité obdobia v živote človeka, keď dochádza k mnohým hormonálnym zmenám a závisia od spôsobu života - preto sa žiada neprejedať, obmedziť príjem cukrov, tukov, nefajčiť, jesť stravu bohatú na vitamíny, aktívne sa pohybovať. Podľa toho kde sa tuk nachádza, sa delí na:
1. esenciálny - vo vnútorných orgánoch, svaloch, centrálnom nervovom systéme, sem patrí aj ženský, pohlavne špecifický tuk,
2. zásobný tuk - tvorí ho tukové tkanivo v podkoží a medzi vnútornými orgánmi.
Tento tuk chráni orgány pred mechanickým a tepelným poškodením.
Tuk vo svaloch je uložený vo väzive medzi svalovými vláknami. Obopína svalové bunky a obmedzuje priechod živín do svalu, no i odtok odpadu zo svalovej práce.
Svalová kontrakcia vyžaduje energiu. Sval môžeme nazvať aj strojom premieňajúcom chemickú energiu na mechanickú. Priamym zdrojom energie vo svale sú energeticky bohaté organické zlúčeniny fosforu. Tie sa tvoria v intermedialnom metabolizme sacharidov a tukov. ATP sa resyntetizuje z ADP priprojením fosfátovej skupiny. V svale existuje ešte ďalšia energeticky bohatá fosfátová zlúčenina, ktorá môže poskytnúť energiu-kreatinfosfát.
Väčšina energie k resyntéze kreatinfosfátu ATP sa získava štiepením glukózy na CO2 a H2O krvná glukóza prúdi do buniek, kde je radom chemických reakcii štiepaná na kyselinu pyrohroznovú. Ďalším zdrojom glukózy je glykogén, ktorý sa tvorí v pečeni alebo vo svale. Ak je vo svale dostatočné množstvo O2 vstupuje kyselina pyrohroznová do cyklu kyseliny citronovej a prostredníctvom dýchacích enzýmov metabolizovaná na CO2 a H2O.Tento dej sa nazýva aerobná glykolýza. A uvolní sa dostatočná energia k tvorbe ATP z ADP.

Pri nedostatku kyslíka nevstupuje kyselina pyrohroznová do cyklu trikarboxylových kyselín, ale redukuje sa na kyselinu mliečnu-hovoríme o anaerobnej glykolýze. Kostrový sval využíva aj voľné mastné kyseliny.