Cyklus

Úvod

Chceme nakresliť vedľa seba štvorce - toľko, koľko sa zmestí na šírku grafickej plochy. Musí sa vykonať niekoľko príkazov
g->Rectangle(..., ..., ..., ...);
s vhodnými súradnicami:
g->Rectangle(0, 0, 20, 20);
g->Rectangle(20, 0, 40, 20);
g->Rectangle(40, 0, 60, 20);
...

Vidíme, že príkaz na kreslenie obdĺžnika sa v programe vyskytuje viacej krát a menia sa iba jeho parametre (x-sová súradnica sa pravidelne zväčšuje o 20). Slovne by sme kreslenie štvorcov popísali:

int x=0; // x nastav na