Čo je to politológia ?

–politika je jednou z ľudských činností
2 stránky – odbornosť – schopnosť nachádzať efektívne formy spravovania spoločno.
–demokratizmus – miera účasti, jednotlivých členov spoločnosti na tvorbe a kontrole politiky
–je to disciplína ktorá sa zaoberá teoretickým skúmaním politiky
–vo svete sa označuje 2 výrazmi :
politické vedy (anglo americký vplyv)
politológia (nemecko francúzky vplyv)

5 častí : - 1. teória politiky- vysvetľuje pojmi súvisiace s polotikou
–2. dejiny pol. Myslenia – úlohou je skúmať a zovšeobecniť názory na politiku, pol. Inštitúcie, dejiny politiky, moci ...
–3. komparatívna (porovnávacia) – porovnáve pol. Systémy
–4. Pol. Sociológia – skúmanie politického správania sa, neskúma iba reakcie občanov na politiku, ale aj reakcie politikov na záujmi občanov
–5. Pol. Prognostika – politika nespočíva len v schopnosti opisovať a analyzovať javy ale najmä schopnosti predvídať budúci stav prípadne správanie sa

zvrchovanosť – štát je neobmedzeným pánom nad prislušným územím a ľuďmi ktorý toto územie obývajú, zvrchovanosť = suverenita

his. Medzníky – 1534 – Henrych VIII – pol. Rozhodnutím osamostatnil ang. Cirkev od vatikánu
–oslobodzovanie štátu od zvrchovanej kontroly panovníka, okamih keď štát prestal byť jeho vlastníctvom


bariéry zvrchovanosti:
–ideologizácia štátu
–štátne náboženstvo
–podriadenie štátu armáde