Charles Dickens - VIANOČNÁ KOLEDA

Vyšlo vo vydavateľstve Champagne Avantgarde, Bratislava 1994

Charles Dickens (1812 - 1870): je najpoprednejším reprezentatívnym autorom anglického realizmu. Narodil sa v chudobnej rodine a mal veľmi biedne detstvo, na ktoré spomína prostredníctvom vymyslených postáv v niektorých zo svojich diel. Anglické meštianstvo ho prijalo ako obľúbeného autora hneď po výjdení jeho diela Kronika Pickwickovho klubu. V ostatných jeho dielach sa však zvyšovala miera kritiky anglickej buržoáznej spoločnosti Oliver Twist, David Copperfield. K významným a dejovo veľmi pútavým patria diela: román Ťažké časy, Malá Dorritka a román Veľké nádeje. Skutočnosť a anglické spoločenské pomery 19.storočia však boli v ostrom rozpore s riešením konfliktov v Dickensnových dielach, v ktorých dobrota a mravnosť jednotlivcov víťazia nad spoločenskou nespravodlivosťou.
Obsah: Ebenezer Scrooge bol úspešný obchodník vlastniaci spolu s Marleyom obchodnú firmu. Scrooge bol starý lakomec, šetril všade tam, kde sa dalo. Svojho zamestnanca vykorisťoval a dával mu malý plat aj keď mal peňazí dosť. Nedoprial si nič ani pre sebe. Býval v starom dome, neunúval sa ho zrekonštruovať, lebo by ho to stálo peniaze, ľudia ho na prechádzkach nezdravili, lebo ich nezdravil ani on. Myslel si, že všetcia ho chcú len okrádať o peniaze, ba dokonca nemal rád ani svojho synovca, ktorý mu na Vianoce prišiel zapriať veľa šťastia a zároveň ho pozvať ku sebe domov na večeru. Synovec ho mal rád, bol to statočný, veselý a dobrotivý mladý muž, ktorý hoc nemal mnoho peňazí, vypomáhal každému. Scrooge ho poslal k čertu, rovnako ako aj muža vyberajúceho peniaze pre chudobných a nedal mu ani groša. Nekúril v peci, jeho jediný zamestanec – pisár Bob Cratchit sa musel ohrievať pri jedinej sviečke, ktorá mu zároveň slúžila aj ako zdroj svetla. Marley však zomrel, bol to človek skoro ako Scrooge, boli dobrými partnermi a Marley bol tiež výborným obchodníkom. Scrooge mu však zazlieval jeho dobrotivosť. Po jeho smrti, zdedil celú Marleyho pozostalosť, bol to jediný človek ktorého mal Scrooge rád. Scrooge zdedil druhú polovicu firmy Marley a Scrooge a naďalej ju viedol a robil obchody. Ďeň pred Vianocami zatvoril firmu a vyčítal pisárovi, že zajtra nepríde, a že chce mať na Vianoce voľno. V noci sa Scroogovi zjavil duch Jacoba Marleyho, ktorý bol obmotaný reťazami, účtovnými knihami a truhlicami, ktoré musel za sebou vláčiť a ten vyčítal Scroogeovi jeho doterajší spôsob života a dal mu možnosť zmeniť ho po príchode troch ďalších duchov, inak skončí ako on. Prvý duch sa zjavil na druhý deň o jednej hodine nočnej a predstavil sa ako „Duch minulých Vianoc“, a zobral na miesto jeho rodiska, vrátili sa spolu na miesto jeho školy, vo vidinách taktiež zbadal jeho sestričku Fan, ktorá ho odviedla domov. Nazreli aj do obchodu, kde Scrooge pracoval ako učeň (u pána Fezzwiga) a rozpomínali aj na jeho priateľa Dicka Wilkinsa, a na to ako sa všetcia na Vianoce veselili. Duch mu ukázal aj jeho starú lásku, pekné dievča z chudobnej rodiny, ktoré ho opustilo pre čoraz skazenejšiu Ebenezerovu povahu, túžbu po zisku a peniazoch. Scrooge bol zhrozený, a duch ho nakoniec odviedol späť domov.

Druhý duch sa zjavil na ďalší deň o jednej hodine v noci, „duch prítomných Vianoc“ mu ukázal ako ostatní ľudia trávia Vianoce, všetci sa radujú, chudobní aj z toho mála čo majú. Scrooge za pomoci ducha nazrel do rodiny Boba Cratcheta, ktorý bol otcom šiestich detí, otcom malého chudáka chlapca chodiaceho o barlách a videl ako sa všetcia radujú, dokonca si aj pripili na Scrooga, hoc Bobovi dával len 15 šilingov týždenne, videl ako sa radujú z vianočného pudingu a z každej maličkosti. Scrooge sa dozvedel, že ak rodina nebude mať viac peňazí, malý Tim sa ďalších Vianoc pravdepodobne nedožije. S duchom sa preniesli aj do kraja baníkov, ktorí sa tiež veselo zabávali a spievali vo svojich skromných príbytkoch a taktiež nazrel aj do rodiny jeho synovca, videl ako sa bavia, tancujú a počul Fredov úprimný smiech, vypočul si aj ako ho jeho synovec obhajoval, že je to dobrý človek, aj keď je taký aký je. Posledný, tretí duch sa zjavil príchodom dvanástej hodiny, bol to duch budúcnosti, ktorý mu ukázal najhošie zjavenia zo všetkých ako aj jeho vlastnú smrť, ukázal mu dve ženy, práčku a pani Dillberovú, ktoré do jedného brloha priniesli akémusi kupliarovy dva batohy. Boli v nich veci pokradnuté u nebohého Scrooga, dokonca aj jeho košelu, ktorú mu z jeho nebohého tela zvliekla a dala mu obyčajnú kalikovú. Scrooge bol zhrozený a vydesený. Nakoniec zašli do rodiny jeho pisára, kde vládlo veľké ticho. Malý Tim bol mŕtvy, a oni boli na mizine, Bob nemal prácu, a rodina tým pádom nemala peniaze. Ako posledný zjav videl cintorín a hrob s jeho menom. Potom sa všetky zjavenia rozplynuli a Scrooge sa ocitol doma, uvedomil si, že sa chce napraviť a zistil, že je len 1. sviatok vianočný, čihe ho duchovia obrali len o jednu noc. Cratchiovcom dal kúpiť najväčšiu morku z celého hydinárstva, obliekol sa do najlepších šiat a pánovi čo bol uňho vyberať peniaze na charitu, daroval pre chudobných úctivú sumu peňazí. Každého zdravil a prial veselé Vianoce, navštívil svojho synovca, Bobovi zvýšil plat a stal sa druhým otcom malého Tima. Odvtedy sa stal dobrým priateľom , človekom aj zamestnávateľom...