Charles a Mary Lamb - Rozprávky zo Shakespeara

Autor referátu: Jana Dananayová
Zimná rozprávka

Prostredie : Sicília
Doba : minulosť

Hlavné postavy : Leontes – kráľ Sicílie

Hermione – jeho žena

Polixenes – priateľ z detstva, kráľ Bohémie

Antigonus – sicílsky šľachtic

Perdita – dcéra Leontesa a Hermione

Camillo – dvoran kráľa Leontesa a Polizena
Mamillus – syn Hermione

Paulína – verná priateľka Hermione

manželka Antigona

Florizel – Doricles – syn Polizena

Leontes žil so svojou kráľovnou Hermionou v tom najlepšom súlade. Mali sa tak dobra, že ku šťastiu im nechýbalo nič, až na Leonta. Zavolal si svojho najlepšieho priateľa z detstva Polixena.

Prišiel na Sicíliu a pobudol tam dlhý čas. Chcel odísť, ale Leontes ho presviedčal, by ešte zostal. No nezabralo to. Poprosila ho Hermione a on prikývol. Leontes zahorel žiarlivosťou. Zavolal si dvorana Camilla, aby kráľa Bohémie otrávil. Camillo to nedokázal, a tak mu povedal, čo mal spraviť. Odišli spolu do jeho kráľovstva.

Leontes dal uväzniť svoju manželku. Porodila dcéru. Prišla k nej najlepšia priateľka Paulína. Poprosila ju, aby ukázala dcéru Leontesovi. Na nádvorí bol súd, kde sa Hermione dozvedela, že jej syn Mamillus zomrel. Hermione omdlela a Paulína povedala, že je mŕtva. Možno by zmenil názor, ale nie. Dcéru dal vyhnať na more. Mal ísť s ňou Antigonus. Dcéru nechal na bohémskom pobreží, kde ju našiel pastier. Cestou naspäť Antigona roztrhal medveď. Pastier dal nájdenému dievčaťu meno Perdita ( stratená ), čo mala napísané na krku. Perdita vyrastala a všimol si ju Florizel. Prezliekol sa a prišiel na slávnosť. Všetci boli vítaní. Prišiel aj kráľ Polixenes s Camillom prezlečení za chudákov. Počúval rozhovor zaľúbených. Doricles chcel, aby bol svedkom ich manželstva. Kráľ sa vyzliekol a dal sa spoznať, že je kráľ a nadával Perdite. Camillo sa chcel vrátiť na Sicíliu a zobral aj Florizela, Perditu aj starého pastiera. Kráľ Leontes sa nespametal zo smrti syna a manželky a straty dcéry. Keď uvidel Perditu, hneď si spomenul na svoju dcéru. Bola podobná svojej matke. Pastier mu povedal, ako je našiel. Všetko nasvedčovalo, že je jeho dcéra. Paulína mu ukázala sochu Hermiiny. Leontes sa nechcel od nej vzdialiť ani na krok. Chcel, aby chodila a rozprávala. Paulína rozkázala pustiť hudbu a Hermione zišla z podstavca a chytila Leontesa. Bola skutočná. Paulína povedala, že ju ukrývala u seba, vtedy nezomrela. Polixenes sa dozvedel o pôvode Perdity a dovolil sa im zosobášiť.