Boris Pasternak - DOKTOR ŽIVAGO

-autor:Boris Pasternak

-téma:vplyv októbrovej socialistickej revolúcie na osudy inteligencie

-dej:V úvode zomiera matka malého Jurija Živaga.Bola veľmi dobrou hráčkou na balalajke,ktorú Jurij

po nej dedí.O Jurija sa postará rodina brata Jurijovej matky.

Po tomto úvodnom intermezze nasleduje už samotný hlavný príbeh.Stretávame Jurija už ako dos-

pelého mladého muža študujúceho medicínu.Má možnosť si vybrať medzi vedeckou prácou a

prácou obyčajného lekára pomáhajúceho ľuďom.Rozhodne sa pre druhú alternatívu.V trolejbuse

sa zahľadí do pekného mladého dievčaťa-Larisy.

V tomto diele vystupuje niekoľko zaujímavých postáv.Medzi ne patrí i Paša Antipov.Je snúbencom

peknej Larisy,je proletárom podporujúcim revolúciu,preto sa stáva i nežiadúcim tŕňom v oku boľ-

ševikom.

Paša Antipov sa zúčastní demonštrácie proti boľševizmu.V tom čase sa Larisa nachádza na plese

spolu s milencom svojej mamy Viktorom Komarovským.

Živago z okna sleduje demoštráciu a následne je svedkom i útoku Kozákov na demonštrantov.Po

ich zbesilom útoku na bezbranných ľudí sa pokúsi zraneným pomocť.Kozáci ho ale od ranenej

ženy posielajú preč.

Pašo je počas demonštrácie zranený,prichádza za Larisou požiadať ju o pomoc.Tá mu ranu dezin-

fikuje.Pašo jej ešte pri svojom odchode zanechá pištoľ.

Do mesta prichádza Jurijova milá - Tonja.Ich vzťah chrakterizuje presne Tonjin otec:"Nepozerajú

sa na seba, pozerajú sa do novín." .To je výstižná charakteristika ich vzťahu,ktorému vždy do šťastia

niečo chýbalo.

Larisina matka sa pokúsi o samovraždu v dosledku zvedenia jej dcéry Komarovskym.Vypije fľaš-

tičku jódu.Je k nej privolaný jeden starší doktor ,ktorý berie so sebou i Jurija.Jurij znova stretáva

Larisu.

Prichádza sem i Komarovskij a Larisu nazýva "courou".Toto hanebné výhlásenie ju vyburcuje na-

toľko ,že sa rozhodne spáchať atentát na Komarovského.Pašovi zanechá list v ktorom mu ozna-

muje čo mieni vykonať.

Jurij je pozvaný na ples,ktorého sa zúčastní i Komarovskij.Celá prítomná spoločnosť je svedkom

príchodu Larisy,ktorá postrelí Komarovského.Keďže Pašo si nestíhol prečítať list od Larisy ,pri-

chádza na ples až po atentáte.Prítomní mu uvoľnia cestu a on odvádza Larisu preč.

Komarovskij nebol ťažko ranený,k jeho ošetreniu bol zavolaný Jurij.Pri ošetrovaní sa Jurij od Ko-

marovského dozvedá ,že Juriho otec bol Komarovského spoločník.

V nasledujúcich častiach diela možeme sledovať rukovanie ruských vojakov na front.Do vojny sa

prihlásil i Pašo,čo sa mu stalo osudným.Pri jednom útoku zomiera zásahom nepriateľského

granátu.Vojaci revoltujú a zabíjajú svojich nadriadených.

Pri odchode vojakov Jurij celkom náhodou zasa stretáva Larisu..Tá sa prihlási medzi zdravotníckych

dobrovoľníkov ,pretože chce nájsť svojho manžela - Pašu Antipova.Z novín sa dozvedá ,že začala

občianska vojna.Tiež sa dozvedáme ,že do Moskvy prichádza Lenin.

Doktor Živago je odvelený do vojenského lazaretu spolu s mnohými zranenými.Jurij svojej žene

často posiela listy,ktoré ale prichádzajú so značným oneskorením..

V poľnej nemocnici sa Živago stretáva opäť s Larisou, z ktorej sa vykľuje starostlivá zdravotná

sestra.Ich spoločné účinkovanie v nemocnici sa ale pomaly blíži ku koncu-nastáva čas lúčenia.

Jurij sa vracia do Moskvy,stretáva sa s Tonjou,ktorá ho srdečne víta.Svoj dom nachádza v celkom

odlišnom stave ako ho zanechal.Pretože je práve zima a nemajú dostatok dreva,rozhodne sa Jurij

drevo nejakým sposobom zaobstarať.Pri krádeži dreva z cudzieho plota ho sleduje príslušník

vládnucej strany,s ktorým mal od svojho návratu neustále komplikácie.

Jurij odchádza s Tonjou do Varikinu.Po ich príchode nastáva obdobie jari,ktoré je veľmi pekne

lyricky opísané.

Jurij sa stretáva s Larisou,ktorá stále hľadá manžela.Idú spolu na prechádzku a navštívia i dom v

ktorom Larisa býva.Tu žije s dcérou Kaťou.Na druhý deň odchádza Jurij za Larisou opäť.Tá ale

prichádza až po jeho príchode.

Tonja čaká ďalšie dieťa,Jurij pod zámienkou ,že ide po lieky, odchádza za Larisou.Pri návrate

ho prepadnú partizáni,ktorí potrebujú lekára.Prinútia ho nasledovať ich.

Živago sa stáva trvalou súčasťou partizánskeho boja.Zúčastní sa roznych bojov.Stále prosí hlav-

ných predstaviteľov partizánov aby ho už konečne uvoľnili zo služby do ktorej ho naverbovali

nasilu.Na porade sa ale rozhodne ináč,lekár je pre partizánov veľmi doležitý a tak musí Živago

ostať.

Pri pochode počas zimného obdobia sa pokúsi o zúfalý útek ,ktorý sa mu podarí uskutočniť.

Pred partizánmi sa mu síce podarí újsť ,ale pred krutou ruskou zimou veru nie.Začína mať halu-

cinácie.Zbadá cudzích ľudí ,ktorých považuje za svoju putujúcu rodinu.

Po namáhavej ceste ,celý premrznutý, prichádza do Jurjatova,kde sa dozvedá ,že vo Varikine nikto

nezostal.Nachádza list od Larisy,v ktorom mu opíše podrobnosti ich odchodu.

Jurij sa pozrie do zrkadla,zhrozí sa nad svojou podobou a začne mať halucinácie.Preberá sa až v

prítomnosti Larisy,od ktorej sa tiež dozvie ,čo sa stalo s Tonjou,tá spolu s deťmi odišla do

Moskvy.Larisa má tiež pre Jurija list od Tonji,ktorý šiel z Moskvy 3 mesiace.Oznamuje mu v ňom,

že sa mu narodila dcéra Anna.

Za Larisou a Jurijom prichádza Komarovskij,ktorý cestuje do Vladivostoku.Navrhne im pomoc,ktorú

ale Jurij odmieta,vyhodí ho do zimy a Komarovskij dobre ,že si nepoláme väzy.Jurij odchádza s

Larisou do Varikinu ,kde nachádzajú všetko zamrznuté ,bez života.Jurij píše list,ktorý si prečita i

Larisa.Do Varikinu prichádza za nimi i Komarovskij,ktorý im zase dáva návrh na záchranu a lepší

život,ktorý hneď nato jednohlasne zamietajú.Komarovskij požiada Jurija o rozhovor medzi štyrmi

očami.Po ňom sa Jurij rozhodne odísť.Larisa odchádza a Jurij ostáva sám.Vlak odchádza s Larisou

a Komarovským ,ale bez Jurija.

Bolo to poslednýkrát čo ju Živago videl.Jurij trpel na srdcovú chorobu.Zomiera na srdcový záchvat,

ktorý sa mu stal uprostred námestia,keď si pomýlil jednu ženu s Larisou.

Larisa sa na Jurijovom pohrebe stretáva s jeho bratom,ktorý jej pomáhal nájsť v Moskve jej dieťa.

Jurijov brat usilovne hľadá Larisino a Jurijovo dieťa.

O ďalších osudoch Tonje a celej jej rodiny sa dozvedáme už len okrajovo-odišli do emigrácie do

Francúzska.

citáty: "I pekné veci možu robiť ľuďom zle ."" Boh trestá dobrých ľudí."