Bankove uvery; Bankove a eskontne uvery - priklad

PČ TEXT SUMA MD D
01. Faktúra za predané výrobky
a/ PC
b/ DPH (23 %)
C/ Suma faktúry
100000 Sk
230000 Sk
1230000 Sk


311
601
343
02. Poskytnuté služby
a/ Suma faktúry
b/ DPH
c/ PC

369000 Sk
69000 Sk
300000 Sk
311

343
602
03. Akceptácia zmenky, splatnosť 6 mesiacov
a/ zúčtovanie pohľadávky
b/ NH
c/ úrok

1230000 Sk
1330000 Sk
100000 Sk

312
311

662
04. Akceptácia zmenky
a/ zmenečná suma
b/ úrok
c/ NH zmenky
369000 Sk
40590 Sk
1409590 Sk


312
311
662
05. VzBU splatnosť zmenky číslo 2 1409590 Sk 221 312
06. Eskont zmenky 1330000 Sk
313 312
07. Poskytnutie eskontného úveru
a/ eskontný úver v NH
b/ prevod na BU
c/ diskont

1330000 Sk
1222000 Sk
108000 Sk


221
562
232
08. Neuhradená zmenka - vrátenie zmenky 1330000 Sk 312 313
09. Splátkový kalendár pri splácaní eskontného úveru
a/ výpis z BÚ
b/ výpis z EÚ
250000 Sk
250000