Arthur Miller: VEŠTBA

Zdroj: http://vkovac.miesto.sk/r eferaty.htm

Dej tohoto diela sa odohráva v zime , v kraji „ holandských“ dolín , ktoré sa v čase zimy menia z krásnych rozkvitnutých lúk na nehostinnú tmavú pustatinu. Toto ročné obdobie rovnako ako na krajinu pôsobí aj na ľudí.

Postavy: Cleota Rummelová

- pestovaná 49 ročná žena , trochu nedbanlivá , ale vždy slušná a dodržujúca spoločenské normy. A to najmä na večierkoch , ktoré tak veľmi obľubuje.

Stowey Rummel

- Cleotin manžel , 55 ročný architekt , svetovo preslávený a veľmi úspešný , jeho stavby sú krásne a všeobecne uznávané

- X

- Býva v tom istom kamennom farmárskom dome a s tou istou ženou už 30 rokov . Pri tomto dome má aj svoj ateliér , z ktorého len malá časť patrí jeho terajšej práci. Všetkoo ostatné sú len schátralé pozostatky toho , čo robil kým sa nestal architetom.

Alice

- staršia sestra Stowyho , mala 73 rokov. Po smrti jej manžela jej brat kúpil domček v ich susedstve a kým bol Stowey doma , mala u nich dvere vždy otvorené. Cleota ju však z duše nenávidela a len čo jej manžel odišel , dala to Alici zretelne najavo.

Lucretia

- Cleotina kamarátka od detstva , rozumeli si a navzájom sa chápali.

Manželia Trudeanovci

- boli chudobní a Clea ich pravidelne pozývala na svoje večierky aby sa necítili bezvýznamní

madam Irhevinová

- jednou vetou: malá , stará , škaredá a zrobená žena

Eve Saint Blue

- milenka Johna Trudeana , nevyzerá špatne, ale je tichá , zakríknutá ;

- John ju volá Saint

Joseph

- spisovateľ , býval neďaleko , Rummelovci ho mali radi , rozišiel sa so ženou , bol zábavný

Dej: Stowey ráno po novom roku odchádza na Floridu , kde sa má zúčastniť na inštalácii a následnom otvorení svojej výstavy náčrtov. Počasie je zlé: mrholí a všadeprítomná hmla zahaľuje okolie. Odchádza autom.

Cleota ostáva doma sama. Bojí sa o muža , aby sa mu cestou niečo nestalo. Jediné , čo ju hreje pri srdci je malý večierok , ktorý tn večer usporadúvala. Mala prísť jej kamarátka Alice , manželia Trudeaunovci a ešte zopár ľudí. Predtým ju ale pod zámienkou nefungujúceho telefónu príjde pozrieť Alice , ktorá túži po spoločnosti. Nebola by to Cleota , keby sa nepohádali a nevyhodila Alice z domu. Keď sa už Clea ukľudní , začnú prichádzať hostia. Prichádza Lucretia , ktorá si priviedla záhadnú staršiu pani , ktorá sa predstavila ako madam Irhevinová. Namiesto oboch manželov Trudearovcov prichádza len John , ktorý si so sebou namiesto manželky priviedol milenku Eve Saint Blue. Zo ženou sa rozišiel. Clea z nej nemôže dostať ani slovo , a tak si ju nakoniec prestane všímať Z madam Irhevinovej sa vykľujeveštica , a vyzerá to tak , že si s Lucretiou veľmi dobre rozumejú. Cleota si myslí , že Lucretia priviedla vešticu s presným zámerom. Odhaiť niečo doteraz utajované. Lucretia prehovorila Cleu aby si dala veštiť Súhlasí , hoci tomu nemá dôveru. Nakoniec veštica vyriekne: „ Už ste tam , kde sa všetko začína“. Clea stratí záujem , pretože tomu nerozumie a radšej ide uvariť kávu. Na Lucretii vidno , že sa zmenila. Clea postupne prichádza k tomu, že ju opustil manžel a to je preňu v živote hotová pohroma. Toto naznačovalo aj proroctvo madam. Medzitým prichádza spisovateľ Joseph , ktorý bol u Cley veľmi obľúbený . Potom ale Lucretia začala znova presliedčať Cleu aby si dala veštiť. Opäť súhlasí , a tentoraz veštbe rozumie veľmi dobre. Madam jej vyveštila , že Alice , Stoweyho sestrabude žiť dlhšie ako on. To ju v ten moment , mimochodom už v moci Whisky , ktoré celý večer popíjala celkom zmenilo. Jej obavy ju celkom prerástli. Hostia odišli . Zostal len Joseph. Clea ho v tomto stave ešte nadôvažok začala zvádzať , lebo si tak chcela vykompenzovať bolesť spôsobenú veštbou a znásobenou whisky. On ju odmietol a odišiel , ale bez toho aby ju urazil. Ráno potom prišla Clea navštíviť Josepha , a požiadať ho o odpustenie za ten večer. Chcela sa tiež uistiť , že nikomu nič nepovie.

V máji zomrela Alice vo svojom húpacom kresle. Joseph , pretože sa rozišiel so ženou sa rozhodol predať dom v susedstve Rumelovcov. Dlho nevidel Stoweyho ani Cleu a tak sa rozhodol ich navštíviť. Oni už k nemu však boli odmeraní a v podstate na neho už ako keby zabudli (jeho rozvod).