A. HAILEY - Preťaženie

Román o americkej spoločnosti, o jej zvykoch, chorobách a myslení, ktorý sa odohráva v prostredí elektrární, súdov a temných úkrytov teroristov. Je to príbeh ľudí bytostne spätých s elektrinou- zamestnancov a vysokých úradníkov elektrární, ľudí odkázaných na elektrinu a tiež ľudí bojujúcich proti veľkým energetickým spoločnostiam- teroristov a fanatikom v jednej osobe.
Spoločnosť GSP+L sa borí s problémami, s nedostatkom elektrickej energie a malým počtom elektrární a snaží sa presvedčiť ľudí o nevyhnutnosti zdražiť elektickú energiu a nutnosti postaviť nové elektrárne. Na druhú stranu sa postavili fanatici, ktorí sa usilujú odstrániť kapitalistické združenia a spoločnosti v kapitalistickej spoločnosti. V tomto boji sú popreplietané osudy ľudí z jednej či druhej strany, riešia tu svoje osobné či rodinné problémy.