Marketing a ostatné podnikové funkcie

- exist. rôzne názory na postavenie mark. vo firme
- v niekt. firmách je iba jednou z rovnako dôležitých funkcií
- ak podnik stojí pred problémom pomalého rastu al. poklesu predaja, môže mať mark. dočasne väčší význam
- niekt. marketéri si myslia, že mark. je hl. funkciou firmy
- skúsenejší marketéri zase navrhujú, aby bol stredobodom pozornosti firmy zákazník - vš. funkcie musia spolupracovať v záujme spotrebiteľa, jeho obslúženia a uspokojenia
- niekt. marketéri hovoria, že mark. má mať stále centrálne postavenie, aby sa potrebám zákazníkov rozumelo a dostatočne sa uspokojovali -> mark. musí mať integrujúcu úlohu pri zabezpečovaní spolupráce vš. oddelení v záujme uspokojenia zákazníkov

- v praxi sú vzťahy medzi oddeleniami často plné konfliktov a nedorozumení
- niekt. pramenia z rôznych názorov na to, čo je lepšie pre podnik
- iné z toho, že na prvé miesto sa dáva úspešnosť oddelenia a nie podniku ako celku

oddelenie dôraz priority marketingu

výskum a vývoj základný výskum aplikovaný výskum

skutočná kvalita vnímaná kvalita

funkčné vlastnosti vlastnosti podporujúce predajkonštrukcia dlhá lehota na konštruovanie krátky čas konštrukcie

malý počet modelov veľký počet modelov

štandardné komponenty modifikované komponentynákup úzky výrobkový rad široký výrobkový rad

cena materiálu kvalita materiáluvýroba bez zmien modelov časté zmeny modelov

štandardné objednávky objednávky podľa zákazníkovzásoby hospodárna hladina zásob vysoká úroveň zásobfinancie fixný a stály rozpočet flexibilný rozpočet pre uspok. meniacich sa potriebevidencia štandardné transakcie zvláštne podmienky a diskontyúvery prísne úverové podmienky nenáročné úverové podmienkyPOUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Kotler, P. - Armstrong, G.: Marketing. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1992