podobné referáty

ico refreklama

Pedagogika 33


Hodnotenie:
Zobrazení: 742


Zelina vypracoval model humanistickej koncepcie:

- výchova je dôležitejšia ako vzdelávanie
- rozvoj najvyšších kognitívnych funkcií
- potreba štruktúrovať vyššie kognitívne procesy


K E M S A K

K - KOGNITIVIZÁCIA = naučiť žiaka poznávať, myslieť a riešiť problémy

E - EMOCIONALIZÁCIA = žiak má rozvinúť svoje city, emócie a pocity

M - MOTIVÁCIA = vyučovanie má vychádzať z vnútornej motivácie žiaka

S - SOCIALIZÁCIA = naučiť žiaka kooperovať a komunikovať

A - AXIOLOGIZÁCIA = formovanie progresívnych hodnôt

K - KREATIVIZÁCIA = formovanie tvorivého štýlu žiakaPSYCOHANALYTICKÁ PEDAGOGIKA

Vychádza z hĺbinnej psychológie.
Predstavitelia : S. Freud; A. Adler.
Základom je téza o určujúcej úlohe nevedomia. Z toho vyplýva aj biologizujúca orientácia tohto smeru, ktorá sa snaží vysvetliť konanie človeka na základe jeho vnútorných síl a im zodpovedajúcej inštinktívnej činnosti.

Človek sa spoločenskou bytosťou stáva iba v procese výchovy, na základe autoregulácie svojich pudov a vnútorných síl.
Výchova sa vyznačuje neustálymi protirečeniami medzi sociálnymi požiadavkami a vnútornými silami a potrebami jedinca.
Podľa Freuda sa štruktúra osobnosti člení na :
- id = primitívne, inštinktívne pudy, impulzy
- ego = vedomé „ja“, ktoré usmerňuje aktivitu „id“, a tým aj jeho inštinkty
- superego = osvojenie si spoločenských mravných zásad, ktoré regulujúco vplývajú na „id“ aj „ego“

Výchova má veľkú úlohu, lebo pomáha prekonávať vnútorné problémy jedinca.SOCIOLOGICKÁ PEDAGOGIKA

Označuje za hlavné činitele, ktoré ovplyvňujú vývin dieťaťa vonkajšie vplyvy prostredia.
Dôraz je na spoločenský charakter výchovy a odmietajú individualistické ciele vo výchove.
Významný predstaviteľ : Durkheim.
Dôležitý pre jeho pedagogiku bol pojem - spoločenské vedomie.
Za hlavný cieľ výchovy pokladá vychovať z dieťaťa spoločenského tvora.
Veľký význam má najmä výchova mravná.
Odmieta tresty, ako nátlakový a odstrašujúci prostriedok.
EXISTENCIONALISTICKÁ PEDAGOGIKA

Dôraz na existenciu jednotlivej osobnosti.
Kritika scientizmu a technokratizmu.
Základom skutočného života človeka je jeho vnútorná sloboda. Jedinec nemá podliehať konformizmu;
Je osobnosťou sám pre seba a z toho vyplýva aj jeho životná filozofia, navrátiť človeku stratený pocit slobody individuality.

Zameranie hlavne na problémy mravnej výchovy.
Úlohou výchovy je orientácia človeka v živote spoločnosti.
Neexistujú spoločné ciele výchovy, pretože každý jedinec je osobnosťou sám o sebe.
Výchova má rozvíjať osobné schopnosti človeka ako : fantázia, intuícia, tvorivosť.

Kriticky sa stavajú proti metódam kolektívnej výchovy, ktorú nahrádzajú výchovou partnerských vzťahov učiteľa a žiaka.


NÁBOŽENSKÁ PEDAGOGIKA

Vychádza z učenia T. Akvinského.
Bez náboženskej viery neexistuje výchova mládeže.
Kritika technokratizmu a scientisticky orientovaným smerom.
Výchova sa má zamerať k rozvíjaniu vnútorných síl, ktoré formujú osobnosť.
Dôraz intelektuálneho rozvoja, pre ktorý má veľký význam vzdelanie.
Výchova a vzdelanie má napomáhať rozvoju osobnosti od najnižšej, zmyslovej roviny poznania a konania, až k správaniu riadeného rozumom a náboženskou morálkou.

Dôraz na vyššie hodnoty poznania, ktoré človeku umožňujú lepšie rozlišovať pravdu od klamstva, dobro od zla.

K dosiahnutiu nových hodnôt poznania slúžia špeciálne prostriedky výchovy ako :
modlitby, meditačné techniky, odriekanie, práca a pod.
Dôraz sa hlavne kladie na vlastné úsilie chovanca a jeho sebazdokonalenie.ako to funguje?

Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Vírus v počítači je niečo, čo by každý z nás rád nezažil. Pretože vírus dokáže narobiť naozaj veľké problémy a v najhoršom prípade úplne znehodnotiť všetko, čo sa v počítači alebo notebooku nachádza. Najvhodnejším riešením je mať nainštalovaný kompletný a ...
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Dokončenie hospodárskej a menovej únie a zavedenie jednotnej meny v členských štátoch európskej únie je jedným z najambicióznejších cieľov únie. Myšlienka zjednotenia Európy aj prostredníctvom spoločnej meny má okrem vplyvu na ekonomiku a jej rast aj nez ...
Ako funguje svetová ekonomika
Ako funguje svetová ekonomika
Merkantilizmus je prvé novodobé ekonomické učenie ktorého pointou je silná vláda a rozsiahla regulácia hospodárskej aktivity. Jeho vznik sa datuje v rozmedzí 16. – 17. storočia v ktorom bol na prvom mieste ešte obchodný kapitál. Merkantilizmus sa zrodil ...
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Vstup do Európskej únie znamenal pre Slovensko, okrem iného, mnoho záväzkov pre zlepšenie kvality životného prostredia. Ide napríklad o napájanie obcí na kanalizáciu a verejn&eacut ...
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Princíp camery obscury objavil Aristoteles už v r. 350 pred Kr., ale na prvý kompaktný digitálny fotoaparát sme si museli počkať až do konca minulého storočia, kedy začal takzvaný boom týchto druhov ...
Ako funguje astronómia 1.časť
Ako funguje astronómia 1.časť
Stonehenge je veľmi známamonumentálna anglická stavba zo skál, ktorá pochádza z obdobia 1900 pred n. l.  Toto turistami vyhľadávané miesto používali Briti okrem náboženských ...
Kto bol Charlie Chaplin?
Kto bol Charlie Chaplin?
Od smrti večného tuláka Charlieho uplynulo už 33 rokov, no on tu zostáva s nami i naďalej. Vo filmovom priemysle pôsobil pol storočia, a to v úlohe herca, scenáristu či producenta a jeho meno sa vrylo do pamät ...
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť  Najlepšie tímy
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť Najlepšie tímy
Ferrari,  Mc Laren, Williams,  Bar, Jaguar, Jordan, Minardi, Renault, Sauber, Toyota, Benetton, Brabham, BRM, Cooper, Lotus, Matra, Tyrrell, Vanwall, Alfa – Romeo, Arrows, Hesketh, Honda, Lancia, Ligier, March, Maserati, Mercedes, Penske, ...
Ako funguje homeopatia?
Ako funguje homeopatia?
Princíp similia similibus curentur, teda podobné sa lieči podobným, jeden zo zákonov  homeopatie, poznal Hippokrates  už v 4. st. p. n. l. Homeopatia ako samostatná alternatívna liečebná met&oacut ...
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
 Pod pojmom využívanie geotermálnej vody na Slovensku si určite každý z nás ako prvé vybaví termálne kúpaliská. No toto nie je jediný potenciál geotermálnej vody. Vyu ...