podobné referáty

ico refreklama

Podmienkové súvetia


Hodnotenie:
Zobrazení: 4362


Najčastejšie používanou spojkou v podmienkových súvetiach je spojka if. Podmienkové súvetia delíme na tzv. podmienkové súvetia skutočné a neskutočné. Skutočné sa ďalej delia na prítomné a budúce, neskutočné sa delia na prítomné a minulé.


Podmienkové súvetie skutočnéPodmienkové súvetie skutočné vyjadruje podmienku splniteľnú. If tu má význam slovenského keď, či, ak, pokiaľ, keby. V podmienkovom súvetí možno po podmienkovej spojke použiť akýkoľvek čas okrem času budúceho. Ten je nahradzovaný časom prítomným. (Nezamieňať podmienkové súvetie a vety predmetné. Tu je možné po spojke if použiť budúci čas.)I will come if I can.


Prídem, ak budem môcť.


Prítomné podmienková súvetieObe vety sú v prítomnom čase a vyjadrujú skutočnosť platnú za daných podmienok.If I have enough time I write to my parents every week.


Keď mám dosť času, píšem svojim rodičom každý týždeň.

Water freezes if the temperature goes below zero.


Voda mrzne, pokiaľ teplota klesne pod nulu.


Budúce podmienkové súvetieBudúcnosť sa po podmienkových spojkách vyjadruje prítomným časom. (Zrovnaj s časovými spojkami)If it is nice weather tomorrow we will go swimming.


Ak bude zajtra pekné počasie, pôjdeme sa kúpať.

We will go alone if they don't come.


Pôjdeme sami, ak neprídu.

I won't be done in time unless you help me.


Nebudem hotový včas, pokiaľ mi nepomôžeš.


Podmienkové súvetie neskutočnéPodmienkové súvetia neskutočné vyjadrujú podmienku neskutočnú, len predpokladanú. Význam if tu zodpovedá slovenskému keby, keby som, apod.a) prítomnéPo podmienkových spojkách sa prítomnosť, ktorá je avšak neskutočná, nepravdivá, vyjadruje minulým časom. Minulý čas slovesa to be je v tomto prípade vždy v tvare were, a to i v 1. a 3. os. jedn. č. (V hovorovej reči je možné pre 1. a 3. os. j. č. použiť i tvar was.). Po podmienkových spojkách sa už nekladie would.If I were in your shoes I would accept their offer.


Keby som bol v tvojej koži, prijal by som ich ponuku. (Význam: Nie som v tvojej koži.)

If you weren't ill I would invite you to drink.


Keby si nebol nemocný, pozval by som ťa na pohárik. (Význam: Si nemocný, teda ťa nepozvem.)

If I were you, I wouldn't listen to her.


Keby som bol tebou, nepočúval by som ju.b) minuléV neskutočných podmienkových súvetiach minulých je vo vete hlavný kondicionál minulý, vo vete vedľajšej po podmienkovej spojke čas predminulý.If I had known it I would have gone there.


Keby som to bol vedel skôr, bol by som tam išiel. ( Význam: Nevedel som to, teda som tam nešiel.)

If you had studied hard you wouldn't ahve failed txe exam.


Keby si bol usilovne študoval, nebol by si v tej skúške prepadol. (Význam: Neštudoval si usilovne, teda si prepadol.)

If we hadn't met him he wouldn't have come.


Keby sme ho boli nestretli, nebol by prišiel. (Význam: Stretli sme ho, teda prišiel.)V niektorých podmienkových súvetiach je v každej vete iný čas.If I had known it earlier I would be ready now.


Keby som to bol vedel skôr, bol by som teraz pripravený.

If I had had breakfast I wouldn‘t be hungry now.


Keby som sa bil naraňajkoval, nemal by som teraz hlad.


Podmienkové spojky:if


keď, keby, či, ak, pokiaľ

on condition (that)


pod podmienkou, že

provided (= providing)


za predpokladu, že

in case


v prípade, že

unless


ak nie, keď nie

if...not...


ak nie- (ledaže)

whether or not


či...alebo niePo týchto spojkách sa teda nepoužíva budúci čas a stavba vety sa riadi vyššie popísanými pravidlami.


Modálne slovesá v podmienkových súvetiachMiesto would je možné použiť tiež podmieňovacie tvary modálnych slovies.If I were a bird I could fly.


Keby som bol vtákom, vedel by som lietať.

If I could speak English I would study French.


Keby som vedel anglicky, študoval by som francúzštinu.

If I had made more money I could have gone for vacation earlier.


Keby som bol zarobil viac peňazí, bol by som mohol ísť na dovolenku skôr.

If I try hard I might find a better job.


Keď sa budem veľa snažiť, mohol by som nájsť lepšiu prácu.

If they had invited me I might have gone there.


Keby ma pozvali, možno by som tam bol išiel.

If they invite you, you should go there.


Ak ťa pozvú, mal by si tam ísť.ako to funguje?

Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Vírus v počítači je niečo, čo by každý z nás rád nezažil. Pretože vírus dokáže narobiť naozaj veľké problémy a v najhoršom prípade úplne znehodnotiť všetko, čo sa v počítači alebo notebooku nachádza. Najvhodnejším riešením je mať nainštalovaný kompletný a ...
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Dokončenie hospodárskej a menovej únie a zavedenie jednotnej meny v členských štátoch európskej únie je jedným z najambicióznejších cieľov únie. Myšlienka zjednotenia Európy aj prostredníctvom spoločnej meny má okrem vplyvu na ekonomiku a jej rast aj nez ...
Ako funguje svetová ekonomika
Ako funguje svetová ekonomika
Merkantilizmus je prvé novodobé ekonomické učenie ktorého pointou je silná vláda a rozsiahla regulácia hospodárskej aktivity. Jeho vznik sa datuje v rozmedzí 16. – 17. storočia v ktorom bol na prvom mieste ešte obchodný kapitál. Merkantilizmus sa zrodil ...
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Vstup do Európskej únie znamenal pre Slovensko, okrem iného, mnoho záväzkov pre zlepšenie kvality životného prostredia. Ide napríklad o napájanie obcí na kanalizáciu a verejn&eacut ...
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Princíp camery obscury objavil Aristoteles už v r. 350 pred Kr., ale na prvý kompaktný digitálny fotoaparát sme si museli počkať až do konca minulého storočia, kedy začal takzvaný boom týchto druhov ...
Ako funguje astronómia 1.časť
Ako funguje astronómia 1.časť
Stonehenge je veľmi známamonumentálna anglická stavba zo skál, ktorá pochádza z obdobia 1900 pred n. l.  Toto turistami vyhľadávané miesto používali Briti okrem náboženských ...
Kto bol Charlie Chaplin?
Kto bol Charlie Chaplin?
Od smrti večného tuláka Charlieho uplynulo už 33 rokov, no on tu zostáva s nami i naďalej. Vo filmovom priemysle pôsobil pol storočia, a to v úlohe herca, scenáristu či producenta a jeho meno sa vrylo do pamät ...
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť  Najlepšie tímy
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť Najlepšie tímy
Ferrari,  Mc Laren, Williams,  Bar, Jaguar, Jordan, Minardi, Renault, Sauber, Toyota, Benetton, Brabham, BRM, Cooper, Lotus, Matra, Tyrrell, Vanwall, Alfa – Romeo, Arrows, Hesketh, Honda, Lancia, Ligier, March, Maserati, Mercedes, Penske, ...
Ako funguje homeopatia?
Ako funguje homeopatia?
Princíp similia similibus curentur, teda podobné sa lieči podobným, jeden zo zákonov  homeopatie, poznal Hippokrates  už v 4. st. p. n. l. Homeopatia ako samostatná alternatívna liečebná met&oacut ...
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
 Pod pojmom využívanie geotermálnej vody na Slovensku si určite každý z nás ako prvé vybaví termálne kúpaliská. No toto nie je jediný potenciál geotermálnej vody. Vyu ...