podobné referáty

Burza cenných papierov
Burzy vznikli z pravidelných stretnutí obcho ... viac...

Bankový systém
Centrálna banka, komerčné banky, ich úlohy. Aktí ... viac...

Projekt colníctvo
PROJEKT COLNÍCTVO ... viac...

Pasívne (vkladové) operácie obchodných bánk
Pasívne (vkladové) operácie obchodných bánk Národ ... viac...

Základné úlohy hospodárskej politiky
Základné úlohy hospodárskej politiky Základné úlo ... viac...

ico refreklama

Národná banka Slovenska


Hodnotenie:
Zobrazení: 3327


Národná rada SR schválila na post guvernéra Národnej banky Slovenska od januára budúceho roka súčasného viceguvernéra Ivana Šramka.

Čo je NBS:
* Národná banka Slovenska (NBS) je nezávislou centrálnou bankou Slovenskej republiky.
* Vznikla 1. januára 1993 na základe zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, ktorý určuje jej postavenie, funkcie a úlohy.
* Národná banka Slovenska má na území štátu zriadené 3 pobočky a 6 expozitúr.

Aké má NBS kompetencie:
* základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability
* určuje menovú politiku
* vydáva bankovky a mince
* riadi, koordinuje a zabezpečuje peňažný obeh, platobný styk a zúčtovanie dát platobného styku
* vykonáva dohľad nad bezpečným fungovaním bankového systému a nad vykonávaním bankových činností
* zastupuje Slovenskú republiku na základe poverenia vlády Slovenskej republiky v medzinárodných finančných inštitúciách
* zastupuje Slovenskú republiku v operáciách na medzinárodných finančných trhoch súvisiacich s plnením menovej politiky

Kto riadi NBS:
* Najvyšším riadiacim orgánom NBS je Banková rada NBS. Banková rada NBS určuje menovú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menových opatreniach NBS. Bankovej rade predsedá guvernér NBS.
* Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky
* Dvoch členov Bankovej rady spomedzi vrchných riaditeľov NBS a troch ďalších členov Bankovej rady, vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra NBS
* Funkčné obdobie členov Bankovej rady je päťročné a je obmedzené najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou

Doterajší guvernéri NBS:
* Ing. Vladimír Masár (od júla 1993 do júla 1999)
* Ing. Marián Jusko, Csc. (od júla 1999 - december 2004)ako to funguje?