podobné referáty

Turiec
Turiec 1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA REGIÓNU 1.1. ... viac...

Okres Púchov
Okres Púchov rozloha: 375 km2 pocet obyvatelov: ... viac...

ico refreklama

Kúpele na Slovensku


Hodnotenie:
Zobrazení: 1671


Kúpele na Slovensku
Kúpele Pieštany
HISTÓRIA
Termálne pramene sadrovo-sírovej vody a liecivé bahno sa v pieštanských kúpeloch
intenzívne používajú od 16. storocia, kedy sa renesancná predstava o ideálnom cloveku
spájala s obrazom telesne i duševne zdravého cloveka. Významným vlastníkom kúpelov
bol po dlhé roky šlachtický rod Erdödyovcov. Po napoleonských vojnách v roku 1822
dali postavit prvý kúpelný dom, dodnes zachovaný a pamiatkovo chránený, známy ako
Staré alebo Napoleonské kúpele. Skutocný rozmach a svetové meno prinieslo kúpelom
až ich prevzatie meštianskou rodinou Winterovcov. Na zaciatku 20. storocia tu vyrástli
v secesnom štýle Hotel Royal (1906), kúpelný hotel Thermia Palace s budovou
balneoterapie Irma (1912), dalej kúpelný hotel Pro Patria (1916) a v rokoch tridsiatych
hotel Excelsior (dnes Jalta). V šestdesiatych až osemdesiatych rokoch bolo postavených
niekolko nových kúpelných domov: Balnea Palace, Balnea Grand, Balnea Splendid a
nakoniec Balnea Esplanade. Dnes majú kúpele 2400 postelí strednej a vyššej triedy,
rozkladajú sa na 40 hektároch pôdy, scasti v strede mesta Pieštany, ale zväcša na
ostrove, vytvorenom riekou Váh a jej ramenom, a sú samy o sebe mestom v meste.
Pieštanské kúpele navštevujú hostia z celého sveta už dvesto rokov. V histórii kúpelov
sú príbehy exotické i romantické, dokumenty o návštevách panovníkov, najvyšších
cirkevných hodnostárov, slávnych umelcov ( pieštanská atmosféra prilákala napríklad
aj Ludwiga van Beethovena, ktorý v roku 1801 býval vo vile grófa Dezassa, dnes
známej ako Bacchus Villa ), a vplyvných štátnikov. Pieštany sú mestom s tridsatimi
piatimi tisícami obyvatelov. S kúpelmi rástlo mesto Piestany a s mestom rástli kúpele.
Dnes tvoria jeden organizmus, previazaný urbanisticky, architektonicky, funkcne,
kultúrne a spolocensky tak, že jedno je nemyslitelné bez druhého. KÚPELNÝ LIECEBNÝ
POBYT
Kúpelný liecebný pobyt je urcený pre ludí trpiacich ochoreniami pohybového aparátu a
niektorými organickými nervovými ochoreniami. Hlavné indikácie kúpelnej liecby v
Pieštanoch sú reumatické zápalové ochorenia, degeneratívne ochorenia pohybového
aparátu, stavy po úrazoch a ortopedických operáciách, stavy po zápalových
ochoreniach centrálneho nervstva a niektoré organické nervové ochorenia.
Odporúcaná dlžka kúpelného liecebného pobytu v pieštanských kúpeloch je 21 dní.
POLOHA
Pieštany so svojimi kúpelmi ležia v juhozápadnej casti Slovenska, chránené pred
studenými vetrami, na brehu Váhu, druhej najväcšej slovenskej rieky, vo výške asi 160
metrov n. m., v požehnanej úrodnej krajine, na rozhraní medzi nížinnou rovinou
povodia rieky a pohorím Považského Inovca, priamo nad miestom, kde sa Váh rozlieva
do šírky a vytvára umelé jazero Slnava. Napriek tomu, že majú rocne v priemere 265
dní slnecného svitu, je ich klíma mierna, bez extrémnych horúcav. Zimy sú tu krátke.
KÚPELNÁ TERAPIA
Indikácie kúpelnej liecby sú založené na stárocnej tradícii. Boli preverené a upresnené
na základe súcasných poznatkov v balneológii a fyziatrii všeobecne, ale i na podklade
posledných výskumov úcinkov pieštanských prírodných zdrojov.
Minerálna voda sa aplikuje najcastejšie formou vanových kúpelov o teplote 35 -38
stupnov Celzia. Teplotu možno optimalizovat podla rozhodnutia lekára. Aplikujeme 10 -
20 minút. Dalšiou aplikáciou vody sú bazénové kúpele o teplote vody 38 - 40 stupnov
Celzia, kde je možné zátaž regulovat hlbkou ponoru pacienta, resp. dlžkou trvania
kúpela 5 - 30 minút. Jedinecnostou Pieštan sú bazény s prírodným dnom, do ktorých
cez bahnovú vrstvu priamo vyviera voda, cím vzniká zriedený bahenný kúpel. Termálna
voda sa používa aj pri perlickových a uhlicitých kúpeloch. Dlžku aplikácie, formu a
frekvenciu urcuje lekár.
Bahenné procedúry sa podávajú vo forme ciastocných alebo celkových zábalov.
Technika prípravy a podávania zarucuje aplikáciu za prísnych hygienických podmienok.
Množstvo podaného bahna závisí od rozsahu aplikácie a pohybuje sa od 5 až po 70 kg.
Teplota aplikovaného bahna sa pohybuje od 40 do 46ºC a cas aplikácie od 15 do
25 minút. Teplotu, formu, rozsah aplikácie i dobu trvania predpisuje lekár. Liecebná
masáž je jednou z najstarších, ale velmi oblúbených fyzikálnych liecebných metód. V
našich kúpeloch aplikujeme klasické i reflexné masáže. Kúpele Trencianske Teplice
Známe protireumatické kúpele patria medzi najstaršie a najvyhladávanejšie kúpele na
Slovensku. Nové, zmodernizované liecebné kúpele s viac ako tisíc lôžkami ponúkajú
celorocne komplexnú kúpelnú liecbu vysokej medicínskej úrovne takmer dvadsattisíc
pacientom zo Slovenska a zo zahranicia. Nielen pre kúpelnú liecbu, ale aj pre rekreáciu
a šport majú Trencianske Teplice priaznivú klímu. Hlavným cinitelom je nadmorská
výška 272 metrov nad morom. Okolité zalesnené stráne a ideálna chránená poloha
kúpelov vytvárajú vhodné podmienky pre celorocnú
prevádzku kúpelov. Sú jedny z mála kúpelov, ktoré si zachovali ráz cisto kúpelného
mesta. Vzduch je cistý, svieži, bez exhalátov priemyselných podnikov.
V tejto oblasti sa nachádzajú aj štátne prírodné rezervácie Baba a Žihlavník-Baske.
Spôsob liecby
Komplexná balneoterapia, odborná lekárska starostlivost, kúpanie v zrkadliskách,
bahenné zábaly - limoplast (zmes vody zbaveného bahna, parafínu a olejov ), fyzikálna
terapia (vodo-, svetlo- a elektroliecebné procedúry ), hydroterapia, plynové injekcie,
reflexná terapia, akupunktúra medikamentózna liecba, rašelinové zábaly, Kneippova
vodoliecba, diétne stravovanie
Prírodné liecivé zdroje
Základom komplexnej balneoterapie sú v Trencianskych Tepliciach sú termálne
minerálne pramene, mineralizované sírne bahno a kvalitná vrchovisková rašelina.
Termálne pramene patria svojimi fyzikálnymi vlastnostami a chemickým zložením do
skupiny prírodných, síranových, vápenato-horecnatých, sírnych, teplých hypotonických
minerálnych vôd so zvýšeným obsahom fluóru. Ideálna teplota od 37 do 40,3
stupnov Celzia umožnuje jej využívanie v prirodzenom stave bez dodatocnej úpravy.
Sírne mineralizované bahno dozrieva v bazéne s prírodnou sírnou vodou a využíva sa
na liecebné zábaly. Obsah protizápalových látok v rašeline, jej kyslost a teplodržnost je
ideálna pre aplikáciu pri ochoreniach pohybového aparátu.
Liecebné zariadenie
Kúpele sú vybavené moderným zariadením pre diagnostiku a liecbu pohybového
aparátu, ktoré dosahujú klinickú úroven (vyšetrenie lekárom, funkcné laboratórium
pre kardiovaskulárny aparát). Kúpelnú liecbu riadi team odborníkov v balneológii,
fyziatrii, liecebnej rehabilitácii, reumatológii, neurológii, ortopédii, manuálnej terapii
a akupunktúre.
Kúpele Nimnica
Kúpele Nimnica sú najmladšie Slovenské kúpele a sú minerálnou perlou Slovenska.
Nachádzajú sa v Trencianskom kraji v údolí rieky Váh medzi Považskou Bystricou (asi
11 kilometrov severozápadne) a Púchovom (asi 3.5 kilometra severovýchodne). Kúpele
sú situované na úpätí výbežku Javorníkov nad Nosickou vodnou nádržou nazvanou
Priehrada mládeže, v nadmorskej výške cca 300 m.
Klimatické podmienky majú charakter nížinného podnebia s miernymi zimami a teplými
letami. Masy vody v priehradnom jazere vytvárajú šetriacu, teplú a mierne vlhkú
mikroklímu. Poloha na južnom svahu zabezpecuje ochranu proti severným vetrom.
V týchto kúpeloch sa nachádzajú pramene alkalických kyseliek, ktorých teplota je
10-13°C, celková mineralizácia cca 5000 mg/ l. Minerálna voda obsahuje sodík, draslík,
horcík, železo, vápnik, chlór, jód a volný oxid uhlicitý. Využíva sa na pitnú a inhalacnú
liecbu ako aj na vanové uhlicité kúpele.
Kúpele Sliac
Kúpele Sliac ležia v prekrásnom prírodnom prostredí západnej casti Zvolenskej kotliny,
na západnom úpätí Slovenského rudohoria v nadmorskej výške 373 m. Nachádzajú sa
medzi metropolou regiónu stredného Slovenska – Banskou Bystricou a okresným
mestom Zvolen, obklopené rozsiahlymi lesmi, parkami a plánami, s výhladom do údolia
rieky Hron, na pohronské doliny, na Kremnické a Štiavnické vrchy a na západnú cast
Nízkych Tatier.
Podnebie ako dôležitý prirodzený cinitel komplexnej kúpelnej liecby, v priebehu liecenia
stále pôsobiaci na organizmus, je pri pomerne malej nadmorskej výške a otvorenej
polohe Sliaca dost teplé, pomerne suché a vcelku pokojné. Rocný priemer teploty sa
pohybuje okolo 8,2 °C. Priemerná relatívna vlhkost vzduchu je 78 %. Rocné množstvo
zrážok dosahuje v priemere 750 mm. Vysoké sú aj hodnoty slnecného žiarenia – 1992
hodín rocne. Do roka je iba asi 80 dní bez slnecného svitu. Vyššie uvedenými
klimatickými podmienkami sa kúpele Sliac zaradujú medzi najoptimálnejšie položené
kúpele Slovenska.
Liecivé pramene
Kúpele Sliac sú známe už vyše 750 rokov vdaka liecivým úcinkom minerálnych vôd.
Najcharakteristickejším prírodným úkazom pre kúpele sú travertíny, ktorých výskyt je
spojený s výverom tunajších minerálnych vôd. Z minerálnych pramenov je terapeuticky
najdôležitejším a najvýdatnejším Kúpelný pramen. Zostávajúce štyri pramene sú menej
výdatné a využívajú sa na bežné pitie. Vo svete existujú už len tri dalšie miesta s
podobným zložením liecivej minerálnej vody (Argentína, Austrália a Španielsko), akú
nachádzame pri vode Kúpelného pramena.
Lubovnianske kúpele
Mesto Lubovnianske Kúpele patrí k regiónu Stará Lubovna, ktorý leží v severo-západnej
casti východného Slovenska, v blízkosti Vysokých Tatier. Na severe hranicí s Polskom.
Pozdlž celého teritória tecie rieka Poprad a tvorí 26 kilometrovú prírodnú hranicu s
Polskom. Cez severo-západnú cast Pieninského národného parku, tecie rieka Dunajec,
druhá hraniciaca rieka s Polskom, známa splavovaním rieky na pltiach. Územie pokrýva
Lubovnianska vysocina a Pieniny, známe krásnymi dolomitovými jaskynnými
formáciami. Región sa preslávil hlavne svojimi minerálnymi pramenmi, ktorých je tu
vyše 82. Lubovnianske Kúpele patria k jedným z najvýznamnejších kúpelov v SR a ležia
v klimaticky najcistejšej Lubovnianske Kúpele
oblasti Slovenska.
Brusno
Kúpele Brusno sú známe už od zaciatku 19. storocia. Ležia v prekrásnom horskom
prostredí na úpätí severných svahov Vepra v nadmorskej výške 424 m. Ich poloha im
urcuje miernu, teplú a pomerne vlhkú podhorskú klímu. Liecia sa tu pacienti s
chorobami žlcníka, žlcových ciest, pecene, pankreasu a niektorých chorôb obehového a
pohybového ústrojenstva. Prírodným liecebným prostriedkom v kúpeloch Brusno je
prírodná liecivá voda. Vyvierajú tu pramene uhlicitých, hydrouhlicitanovo-sírových,
vápenato-sodno-horecnatých, hypotonických studených minerálnych vôd. Základom
liecby sú dávkované pitné kúry prírodnej liecivej vody a bazénové a vanové kúpele v
temperovanej minerálnej vode.
Doplnkovú liecbu tvorí hydroterapia, elektroterapia, rehabilitacné cvicenia, masáže,
medikamentózna liecba a liecebná výživa. Poloha a horské prostredie umožnujú
venovat sa vo volnom case cykloturistike, pešej turistike a prechádzkam v prilahlom
parku. Zo spolocenských podujatí sa organizujú tanecné vecierky, koncerty a zájazdy
podla výberu klienta. Športové aktivity možno realizovat na volejbalovom a tenisovom
ihrisku a vo fitness. Ubytovanie je zabezpecené v jedno- a dvojpostelových izbách v
liecebnom dome Polana - hotel***, stravovanie a obcerstvenie je zabezpecené v
reštaurácii, dennom bare, kaviarni a cukrárni. Prežijete tu pekné chvíle v zdravom
prostredí pod Nízkymi Tatrami s možnostou aktívneho odpocinku, spolocenského a
kultúrneho vyžitia. Dlhorocná tradícia a skúsenosti v liecbe ochorení tráviaceho,
obehového a pohybového ústrojenstva u dospelých a dorastu sú zárukou Vašej
spokojnosti.
Kúpele Lúcky
Kúpele Lúcky patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku. Ležia v horskej, na juhu
otvorenej doline pod úbocím Choca, na rozhraní Oravy a Liptova, v nadmorskej výške
621 m. Charakter okolia a nadmorská výška zaradujú Lúcky do klimatickej oblasti
tatranských horských pásiem. Impozantný, 1611 m vysoký Choc a ostatné pohoria,
okolité ihlicnaté lesy a horské lúky tvoria malebné okolie kúpelov. Kúpele Lúcky sú
jediné na Slovensku, ktoré sa špecializujú na liecenie gynekologických problémov.
Dôvodom sú prirodzené predpoklady - voda, tradícia, skúsenosti i príroda. Liecia sa tu
napr. - chronické zápaly vnútorných rodidiel, poruchy plodnosti alebo menštruacné
poruchy. V liecení uvedených indikácií na vysokej profesionálnej úrovni má personál
dlhorocné skúsenosti, co je jeden z hlavných predpokladov vysokej úspešnosti liecby.
Základným predpokladom je samozrejme špecifické zloženie liecivej sadrovo-zemitej,
uhlicitej minerálnej vody s teplotou 32° C, ktorá je jedným z rozhodujúcich cinitelov pri
komplexnej liecbe.
Kúpele Lúcky poskytujú liecebné pobyty, rekondicné a preventívne pobyty, ambulatné
vyšetrenia, hotelové a programové pobyty, ubytovanie, stravovanie kultúrne a
športové vyžitie, turistiku, saunu, minigolf, bazén.
Kúpele Nový Smokovec
Klimatické kúpele Nový Smokovec sú situované na juhovýchodnej terase slovenského
vysokohorského masívu Vysoké Tatry a patria k najvýznamnejším klimatickým
kúpelom v karpatskom oblúku, ktoré sa môžu pýšit tradíciou mnohých desatrocí. Ako
klimatické kúpele vysokohorského charakteru majú ideálnu južnú polohu uprostred
ihlicnatých lesov, od severu ich chráni velkolepý horský masív.
Kúpele ležia v centre Tatranského národného parku (TANAP) v nadmorskej výške 1018
m, obklopené pekne udržiavaným parkom a sú tesne spojené s dalšími tatranskými
osadami Štrbské Pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica. Podla švajciarskej
klasifikácie sú tieto klimatické kúpele zaradené do klimatoterapeutickej oblasti so
stupnom stimulácie 2 s ionizujúcim stupnom vyššej polohy. Nízky tlak vzduchu,
vyplývajúci z vysokohorskej polohy, rocne priemerne 1817 hodín slnecného svitu, cistý
bezprašný, ozónom a vonavými slilicami presýtený vzduch, priemerná vlaha ako aj
vyrovnaná priemerná teplota umožnujú nadmieru zotavujúci pobyt. Priaznivé
klimatické podmienky, cistý horský vzduch, nádherná príroda hôr a ihlicnatých lesov a
moderné liecebné metódy tu vytvárajú úcinné podmienky pre úspešnú liecbu
niektorých chorôb, vyvolaných poruchami metabolizmu a žliaz s vnútornou sekréciou
/lahké a stredne tažké tyreotoxikózy, stavy po operácii štítnej žlazy/. Úspešne sa tu
liecia nešpecifické choroby dýchacích ciest /chronické bronchitídy, bronchiálna astma,
stavy po opakovaných zápaloch plúc/ a niektoré choroby z povolania /následky
poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi/. Dobré
výsledky sa tu dosahujú u pacientov s lahšími formami psychoneuróz, psychoastenie a
neurotických stavov, ako aj stavov pri všeobecnej psychickej a fyzickej vycerpanosti.
Rajecké Teplice
Slovenské liecebné kúpele Rajecké Teplice patria medzi najprítažlivejšie a najznámejšie
slovenské kúpele. Sú perlou uprostred venca zdravých ihlicnatých lesov.
Na východe ich lemuje panoráma mohutného hrebena Malej Fatry.
Na západe priamo nad areálom kúpelov sa týcia dolomitické vápence Strážovských
vrchov, ktoré vytvárajú bizardné skalné útvary.
Žriedla termálnych pramenov typu akratoteriem majú vdaka 38°C teplej vode
vynikajúce liecivé úcinky. Kúpelné zariadenia sú vybavené najmodernejšími
diagnostickými terapeutickými prístrojmi. O pacientov sa stará kvalifikovaný tím
odborných lekárov a zdravotného personálu.
Ubytovanie, stravovanie, organizácia pobytu, pohybové aktivity, relaxácia, kultúrne
programy a oddych, všetko je plne v súlade s liecebným režimom pacientov i hostí.
Aktívny oddych, regenerácia pohybových schopností, rekondicné cvicenia, majú vhodné
podmienky v rekreacných a športových zariadeniach priamo v kúpelnom areáli.
Blízke okolie kúpelov je ako stvorené na vychádzky, turistické výlety. Z Rajeckých
Teplíc navyše nie je daleko do najatraktívnejšich turistických a pamiatkových regiónov
Slovenska. Autokarové zájazdy sú spestrením programu pacientov a hostí, obohatením
ich zážitkov z liecebného ci rekreacného pobytu.
________________________________________ __________________________
Zdroje:
ako to funguje?