podobné referáty

ico refreklama

Kinematika kmitaveho pohybu.


Hodnotenie:
Zobrazení: 1722


z analogie medzi kmitavym pohybom a rovnomernym pohybom po kruznici odvodime vztah pre okmazitu vychylku y max. vychylka – amplituda polohy = velkost zavysi od casu --- faza kmitu zakladnu kinematicku rovnicu kmitaveho pohybu Kp vypocitame pomocou sin = y : /OM/ y = ym . sin wtako to funguje?