podobné referáty

ico refreklama

Jazykovedná, politická, novinárska a básnická činnosť Ľudovíta Štúra


Hodnotenie:
Zobrazení: 5524


Ľudovít Štúr bol vedúcou osobnosťou mladej revolučno-demokratickej generácie. Jeho činnosť v národnou buditeľskom hnutí bola mnohotvárna. Bol hlavným iniciátorom uzákonenia nového spisovného jazyka (1843). Okrem toho bol i politikom, jazykovedcom, básnikom, novinárom, literárnym teoretikom a kritikom.
• Narodil sa v roku 1815 v Zay-Uhrovci v chudobnej učiteľskej rodine.
• bol podpredsedom Spoločnosti česko-slovanskej. Pod jeho vedením sa rozšírila činnosť spoločnosti a sformovala sa mladá pokroková generácia.
• Po dvoch rokoch štúdia na univerzite v Halle sa v roku 1840 vrátil na lýceum ako námestník (zástupca) profesora Palkoviča. Na Katedre reči a literatúry československej prednášal o slovanských a európskych literatúrach, vychová val študentov k vlastenectvu a národnému cíteniu.
• V nemecky písaných politických brožúrach vystupoval proti maďarizácii, usiloval sa získať povolenie na vydávanie slovenských politických novín.
• Keď ho v r. 1843 pozbavili profesúry, zostal v Bratislave a venoval sa kultúrnej a politickej práci.
• Od 1. augusta vydával pod názvom Slovenskje národňje novini (noviny malí aj literárnu prílohu Orol tatránski).
• V rokoch 1843—1846 sa venoval boju za uzákonenie nového spisovného jazyka. (V r. 1843 sa spolu s J. M. Hurbanom a M. M. Hodžom na stretnutí v Hlbokom dohodli na uzákonení nového jazyka, v ďalších rokoch pracoval na dvoch jazykovedných dielach, ktoré vyšli v r. 1846.)
• Štúr, Hurban a Hodža utvorili r. 1848 vo Viedni Slovenskú národnú radu, ktorá viedla vojenské akcie proti uhorskej vláde. Tak sa slovenský odboj dostal na stranu kontrarevolučnej Viedne, a tým aj do rozporu s vlastnými cieľmi. Povstalci verili, že Viedeň splní ich národné požiadavky. Štúrove nádeje sa však nesplnili, dokonca po potlačení revolúcie dal ministerský predseda Bach vodcov povstania pod policajný dozor a zrušil demokratické Slobody spred revolúcie.
• Na podnet Štúra, Hurbana a Hodžu sa v máji 1848 v Liptovskom Mikuláši zišli predstavitelia národného hnutia a sformulovali Žiadosti slovenského národa, v ktorých žiadali uplatnenie slovenčiny v úradoch a školách a autonómiu Slovenska v rámci Uhorska. Nová uhorská vláda neakceptovala tieto požiadavky, ale vydala na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač, pred ktorým utiekli do Čiech
• Po revolúcii žil Štúr pod policajným dozorom v Modre, kde sa staral o deti po Svojom zosnulom bratovi Karolovi. Nešťastnou náhodou sa poranil pri poľovačke a zraneniu podľahol 12. januára 1856.

Uvedomoval si, že len osvetovou prácou neodstráni príčiny biedy a zaostalosti. Došiel k presvedčeniu, že najväčším zlom a príčinou biedy je feudalizmus. Preto bojoval za jeho odstránenie. Žiadal zrušenie robôt, zdanenie šľachty, zveľadenie obchodu a priemyslu, rozšírenie školstva, demokratizáciu súdnictva. V r. 1847 sa stal poslancom za mesto Zvolen v uhorskom sneme. Vo svojich pamätných snemových rečiach prvý žiadal zrušenie poddanstva a slovenské národné školstvo.
Mimoriadny význam majú najmä Štúrove jazykovedné diela, ktorými sa zaslúžil o uzákonenie spisovnej slovenčiny — sú to diela Nárečia slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a Náuka reči slovenskej
• V prvom diele uviedol hlavné dôvody za uzákonenie nového spisovného jazyka. Ako jeden z najdôležitejších uvádza dôvod, že Slováci sú rozdelení dvoma spisovnými jazykmi, bernolákovčinou a bibličtinou, a vyslovuje nádej, že nový jazyk konečne zjednotí oba tábory.
• V knihe Náuka reči slovenskej podáva gramatiku nového spisovného jazyka. Nový spisovný jazyk buduje na základe stredoslovenských nárečí a zavádza fonetický pravopis
Ľudovít Štúr nepatrí medzi vedúcich básnikov svojej generácie, ale svojou poéziou im kliesnil cestu.
cyklus básní Dumky večerní zaznieva z nich romantický smútok, prameniaci z rozporu medzi snom a skutočnosťou. Šťúr žiali nielen nad sebou, ale aj nad ťažkým údelom ľudu. Už na začiatku básnickej tvorby Ľ. Štúra vidieť jeho odhodlanie bojovať za Slovákov i za cenu života.

zbierka básní Spevy a piesne tvorba z porevolučných rokov. Sú tu epické i lyrické, prevažne elegické básne, inšpiruje sa rodným krajom, stratou jeho blízkych i krásnych ideálov mladosti
kniha O národních písních a pověstech plemen slovanských vyslovil myšlienku, že Slovania vyniknú v budúcnosti národnou poéziou, ktorej prameňom je ľudová slovesnosť, pretože v nej víťazí láska a obetavosť za vlastný národ. Odsudzoval západoeurópsky subjektivizmus, individualizmus.
Sklamanie z výsledkov revolúcie, kritiku Rakúskej ríše a vieru v jej rozpad vyjadril v diele Slovanstvo a svet budúcnostiako to funguje?

Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Ako fungujú a ničia počítačové vírusy
Vírus v počítači je niečo, čo by každý z nás rád nezažil. Pretože vírus dokáže narobiť naozaj veľké problémy a v najhoršom prípade úplne znehodnotiť všetko, čo sa v počítači alebo notebooku nachádza. Najvhodnejším riešením je mať nainštalovaný kompletný a ...
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Hospodárska a menová únia EÚ - Začiatok hospodárskej a menovej únie
Dokončenie hospodárskej a menovej únie a zavedenie jednotnej meny v členských štátoch európskej únie je jedným z najambicióznejších cieľov únie. Myšlienka zjednotenia Európy aj prostredníctvom spoločnej meny má okrem vplyvu na ekonomiku a jej rast aj nez ...
Ako funguje svetová ekonomika
Ako funguje svetová ekonomika
Merkantilizmus je prvé novodobé ekonomické učenie ktorého pointou je silná vláda a rozsiahla regulácia hospodárskej aktivity. Jeho vznik sa datuje v rozmedzí 16. – 17. storočia v ktorom bol na prvom mieste ešte obchodný kapitál. Merkantilizmus sa zrodil ...
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Ako funguje enviromentálny informačný systém na Slovensku
Vstup do Európskej únie znamenal pre Slovensko, okrem iného, mnoho záväzkov pre zlepšenie kvality životného prostredia. Ide napríklad o napájanie obcí na kanalizáciu a verejn&eacut ...
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Ako funguje kompaktný digitálny fotoaparát?
Princíp camery obscury objavil Aristoteles už v r. 350 pred Kr., ale na prvý kompaktný digitálny fotoaparát sme si museli počkať až do konca minulého storočia, kedy začal takzvaný boom týchto druhov ...
Ako funguje astronómia 1.časť
Ako funguje astronómia 1.časť
Stonehenge je veľmi známamonumentálna anglická stavba zo skál, ktorá pochádza z obdobia 1900 pred n. l.  Toto turistami vyhľadávané miesto používali Briti okrem náboženských ...
Kto bol Charlie Chaplin?
Kto bol Charlie Chaplin?
Od smrti večného tuláka Charlieho uplynulo už 33 rokov, no on tu zostáva s nami i naďalej. Vo filmovom priemysle pôsobil pol storočia, a to v úlohe herca, scenáristu či producenta a jeho meno sa vrylo do pamät ...
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť  Najlepšie tímy
Ako funguje svet formuly F1, 3.časť Najlepšie tímy
Ferrari,  Mc Laren, Williams,  Bar, Jaguar, Jordan, Minardi, Renault, Sauber, Toyota, Benetton, Brabham, BRM, Cooper, Lotus, Matra, Tyrrell, Vanwall, Alfa – Romeo, Arrows, Hesketh, Honda, Lancia, Ligier, March, Maserati, Mercedes, Penske, ...
Ako funguje homeopatia?
Ako funguje homeopatia?
Princíp similia similibus curentur, teda podobné sa lieči podobným, jeden zo zákonov  homeopatie, poznal Hippokrates  už v 4. st. p. n. l. Homeopatia ako samostatná alternatívna liečebná met&oacut ...
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
Ako fungujú geotermálne zdroje a na čo sa využívajú?
 Pod pojmom využívanie geotermálnej vody na Slovensku si určite každý z nás ako prvé vybaví termálne kúpaliská. No toto nie je jediný potenciál geotermálnej vody. Vyu ...