referáty

(1/5)
Počet nájdených záznamov: 42Dynamické vytváranie objektov - dobré (2.96)
Definujte triedu Tovar s 1 atribútom (pocet) a 1 metódou (ExpedujTovar()). Definujte statické a dynamické pole tovarov. #include using namespace std;...
Neobjektové oblasti - dobré (3.04)
// Zapis 10 celych cisiel do suboru a ich opatovne nacitanie zo suboru neznamej velkosti // Pouzijeme prud ifstream (konstruktor ma sice 3 parametre, // musime ale zadat iba prvy - meno suboru)...
Statické prvky a funkcie typu friend - dobré (2.89)
Príklad 4.1 V príklade 3.2 dodefinujte počítadlo objektov. Zabezpečte správne počítanie vytvorených a zrušených objektov #include using namespace std; class Zlomok...
Úvod do objektového programovania - dobré (2.92)
Príklad 1.1 Určte veľkosti dátových typov (int, short, long, char, bool, float, double) premenných na Vašom počítači . #include using namespace std;...
Úvod do objektov - dobré (2.96)
Definujte triedu Zlomok, ktorá bude mať: 2 public atribúty citatel a menovatel (typu int) a metódu vypis(), ktorá vypíše na štandardný výstup hodnoty atribútov v tvare "citatel / menovatel". Vo funkcii main() vytvorte inštanciu triedy Zlomok, inicializujte hodnoty citatel, menovatel a zavolajte metódu vypis(). #include class Zlomok...
Zdrojáky - objektové 1/5 - dobré (2.92)
#include using namespace std; enum nota {C,D,E,F,G,A,H}; class Instrument{ public: Instrument() { cout << "Konstruktor Instrument" << endl; }...
Zdrojáky - objektové 2/5 - dobré (2.92)
#include using namespace std; class Zlomok { private: int citatel;...
Zdrojáky - objektové 3/5 - dobré (2.91)
#include using namespace std; class Zlomok { private:
Zdrojáky - objektové 4/5 - dobré (2.92)
#include #include using namespace std; class Utvar { public:
Zdrojáky - objektové 5/5 - dobré (2.88)
#include #include using namespace std; class Bod{ private: double xp, yp; public:

Ďalšie referáty (10)