referáty

(1/2)
Počet nájdených záznamov: 17Algebraický výraz - dobré (2.76)
Výraz je akýkoľvek zápis vyjadrujúci čísla alebo vzťahi medzi nimi.
Matematika - dobré (2.77)
príklady: určiť množiny z ich prieniku, doplnkov; cez VD dokázať nejaké vzťahy; VD pre číselné obory výroky – každá veta, o ktorej má zmysel hovoriť, či je pravdivá hypotéza: neviem povedať hodnotu paradox: tvrdenie, na ktoré zdanlivo nie je správna odpoveď kontradikcia: zložený výrok, ktorý je vždy nepravdivý tautológia: zložený výrok, ktorý je vždy pravdivý jednoduché alebo zložené – spájané logickými spojkami: konjunkcia (+); disjunkcia, alternatíva; implikácia; ekvivalencia obmena: ...
Tahak - goniometricke funkcie a vzorce - dobré (2.62)
1, sin (x + y) = sinx . cosy + cosx . siny 2, sin (x – y) = sinx . cosy – cosx . siny...
Ťahák matB - dobré (2.99)
N-rozmerný Euklid.priestor - Hromadný bod: ...
Štatistika - teória - dobré (2.81)
Štatistika - 1.krát koncom 17.stor Corinc; veda v 18.stor; zaoberá sa skúmaním hromadných javov. a ich vlastností; individuálne javy ako súčasť HJ, črty, tendencie; problém: variabilita javov, zákl. forma hodnotenia - kvantit. hodn...
Archimedes - dobré (2.74)
Najslávnejší matematik a fyzik staroveku, mechanik, astronóm. Narodil sa okolo roku 287 pr.n.l. v Syrakúzach, kde roku 212 pr.n.l. zomrel.Archimedes študoval v Alexandrii, preslávenej vzdelanosťou, múzeom a obrovskou knižnicou, ale inak o jeho živote vieme len málo. Zachovali sa len historické vtipy a výroky Pevne zakotvené v podvedomí ľudí a o ich pôvodnosti právom pochybujeme. Patrí k nim predovšetkým slávne \"Dajte mi pevný bod a pohnem Zemou!\", vyslovené vraj po objavení zákona páky,
Sčitovanie - dobré (2.88)
Znakom sčitovania je plus-+ napr. 2+2=4.
Ekvivalentné úpravy rovníc - dobré (2.65)
Ekvivalentné úpravy rovníc výmena ľavej a pravej strany rovnice pričítanie toho istého čísla alebo mnohočlena k obidvom stranám rovnice odčítanie toho istého čísla alebo mnohočlena od obidvoch strán rovnice vynásobenie oboch strán rovnice tým istým nenulovým číslom vydelenie oboch strán rovnice tým istým nenulovým číslom Príklad: 15a + 12 = 6a - 15 /-6a 15a - 6a + 12 = -15 /-12 9a = -15 - 12 9a = -27 a = -27 : 9 a = -3 Skúška: Ľ = 15 . (-3) + 12 = -45 +
tahak - dobré (2.97)
Derivácie elementárnych funkcií y = c.f(x) y' = c.f '(x) y = u(x) + v(x) y' = u'(x) + v'(x) y = u(x) – v(x) y' = u'(x) – v'(x) y = u(x).v(x) y' = u'(x).v(x) + u(x).v'(x) y = f[g(x)] y' = f '[g(x)] . g'(x) y = k y' = 0 y = xn y' = nxn-1 y = sin x y' = cos x y = cos x y' = – sin x y = tg x y = cotg x Ó Srobarka Math Laboratories UnLtd. 2000 - ∞ All (!!!) Rights Reserved. y = ex y' = e
Metódy dôkazov v matematike - dobré (2.92)
Matematická veta- výrok o matematickom objekte - keď a je starna štvorca, tak a2 je jeho obsah. Predpoklad záver -každá veta musí mať dôkaz Idukcia- od konkrétneho k všoebecnému Dedukcia- od všeobecného ku konkrétnemu Axióma- elementárne tvrdenie, kt. považujeme za pravdivé bez dôkazu Druhy dôkazov- priamy - nepriamy -sporom -matematickou indukciou matemat. vety budeme dokazovať pomocou- negácie- opačná pravdivostná hodnota -obmeny- vždy rovnaká pravdivostná h

Ďalšie referáty (7)
Pokud tě láká progressive jackpot, nezbývá než si zkusit zahrát výherní automaty.