práca

Hladam Opatrovatelku do Talianska
30.11.2010 Hladam opatrovatelku do severneho Talianska k star... viac...

Taliansko-Juzne Tirolsko
4.11.2010 Prijmeme do zamestnania casnicku na zimnu sezonu... viac...

Hladame kuchara,casika
6.10.2010 Penzion Banska Stiavnica hlada Čašník - samostatn... viac...

PRACOVNÍK/ČKA - VÝROBA LCD TELEVÍZOROV PLZEŇ - AJ PÁRY - bez poplatkov
5.10.2010 Popis pracovnej náplne pracovnom mieste - operá... viac...

KARUSEL CNC TOČNÝ PRIEMER 1,6 SYSTÉM SINUMERIK 840 D - IHNEĎ
5.10.2010 Hladáme pracovníkov : - obsluha Karusel C... viac...

reklama

Pridaj pracovnú ponuku

Kontaktné údaje"; $dlzka=strlen($text); if ($b == "addnew") { if ($dlzka < 300) { echo "

Zadali ste menej ako 300 znakov, ponuka je príli? krátka !!!


"; } else { if (($podkategoria != "") AND ($nazov != "") AND ($text != "") AND ($meno_priezvisko != "") AND ($telefon != "") AND ($email != "")) { $den=date(d); $mesiac=date(m); $rok=date(y); function Text_Modify($text) { $text = Trim($text); // odstrani mezery z obou koncu retezce $text = HTMLSpecialChars($text, ENT_QUOTES); // prevede nebezpecne znaky // nahradi konce radku na tagy
$text = Str_Replace("\r\n","
", $text); $text = Str_Replace("\n","
", $text); // umozni vkladat nektere parove tagy $tags = Array("b", "u", "i", "small", "big", "strong", "em"); while(Current($tags)) { $tag = Current($tags); $text = Preg_Replace('\'<' . $tag . '>(.*?)</' . $tag . '>\''. "si", ' <' . $tag . '>\\1 ', $text); Next($tags); } // umozni vkladat nektere neparove tagy $tags2 = Array("br", "hr"); while(Current($tags2)) { $text = EregI_replace("<" . Current($tags2) . "( /)?>", "<" . Current($tags2) . " />", $text); Next($tags2); } /* // vytvori odkazy $text = EregI_Replace("(http://[^ ]+\.[^< ]+)", "\\1", $text); $text = EregI_Replace("[^/](www\.[^ ]+\.[^< ]+)", "\\1", $text); */ $words = Split("[[:blank:]]+", Trim($text)); //rozdeleni textu na slova $connect_text = ''; while(Current($words)) { $word = Trim(Current($words)); //odstraneni mezer na konci slova if(EregI("http://[^ ]+\.[^< ]+", $word, $part)) { $word = Str_Replace($part[0], '' . Wordwrap($part[0], 25, " ", 1) . '', $word); } elseif(EregI('www\.[^ ]+\.[^< ]+', $word, $part)) { $word = Str_Replace($part[0], '' . Wordwrap($part[0], 25, " ", 1) . '', $word); } else { $word = Wordwrap($word, 40, " ", 1); } $connect_text .= $word . " "; Next($words); } return Trim($connect_text); } $nadpis=substr($text, 0, 500); $clanok = Text_Modify($text); $name_i = StrTr($nazov, " ,.!§)(/´=%;°&*_:?áäeiéiëí3/4aoôóöao??úuüý?ÁÄEIÉIËÍ1/4AOÓÖÔOA??ÚUÜÝ?", "------------------aacdeeeillnooorrstuuuyzAACDEEELLINOOORRSTUUUYZ"); $name_i = StrToLower ($name_i); @$vklad = MySQL_query("insert into inz_pon values ('','10','$podkategoria','$okres','$nazov','$text','$meno_priezvisko','$telefon','$mail','0','0','$den','$mesiac','$rok')"); echo ("
Ponuka bude pridaná do databázy po schválení (cca. 7 dní)
"); } //ak neboli zadane vsetky udaje, tak sa nic neurobi else { echo "
Nezadali ste všetky povinné údaje (pri povinných údajoch je *)
"; } } } ?>