referáty

(1/29)
Počet nájdených záznamov: 281Humanizmus Ericha Fromma - dobré (2.62)
Ako veľmi je chorý moderný organizujúci človek, odcudzený, narcistický, bez vzťahov, bez skutočného záujmu o život, zaujímajúci sa len o prístroje, ktorého športové auto vzrušuje viac než žena? Erich Fromm ...
Stres a stresové faktory v krajine - dobré (2.8)
Podľa Izakovičovej (In: Drdoš, Michaeli eds, 2001) stres v environmentálnom plánovaní definujú ako neprirodzený stav, do ktorého sa ekosystém dostane vplyvom pôsobenia nepriaznivých faktorov, ktoré sa označujú ako stresové faktory - stresory. Stresor v krajine - negatívne faktory, ktoré v rôznom časovom horizonte vyvolávajú v krajinnom systéme stres, t.j. negatívne a často nezvratné zmeny. Ako narušenie ekosystémov v krajine môžeme chápať také zmeny na vstupe do ekosystému, ktoré sa odrazia zreteľnou zmenou ekosystémov (Michal, 1994). Podľa pôvodu delíme stresové faktory...
Televízna narkománia - dobré (2.84)
Závislosť je možné definovať ako neschopnosť fyzickú či psychickú zniesť nedostatok média, ktorého prijímanie pociťujeme ako ...
Životný štýl - dobré (2.6)
Náš životný štýl je odpoveďou na najdôležitejšiu otázku: „ Ako žiť?“. Je to veľmi konkrétna odpoveď, pretože každý na ňu odpovedá svojím gestom, činom, rozhodnutím, každá minúta ...
Sociálne potreby - dobré (2.73)
Sociálna psychológia vychádza z predpokladu, že človek je bytosť spoločenská, komunikuje, je súčasťou ľudského spoločenstva. Vychádza zo základnej potreby niekam patriť...
Človek, indivíduum, osobnosť - dobré (2.55)
Vznik osobnosti v histórii spoločnosti je spojený predovšetkým s vývojom pracovnej činnosti človeka. Ňou sa človek začal odlišovať od zvierat. Nech už je činnosť ...
Dobrovoľníctvo - dobré (2.9)
Prosociálne správanie predpokladá komplex prosociálnych schopností. Tieto schopnosti patria predovšetkým do sociálnych schopnost...
Etapy ontogenetického vývinu - dobré (2.63)
Najhrubšie rozdelenie vývinu predstavuje vymedzenie troch základných etáp: detstvo, dospelosť, staroba...
IQ verzus EQ - dobré (2.82)
V 20. storočí sme sa dostali do „pasce IQ“. To znamená, že po popularizácii inteligenčného kvocientu (IQ), si ľudia ...
Zamilovanost a láska - dobré (2.65)
Zamilovanost a láska majú spolocného menovatela, ktorý stazuje ich rozlisovanie, a to SILNÝ CIT NÁKLONNOSTI k ...

Ďalšie referáty (10)