referáty

(1/65)
Počet nájdených záznamov: 643Alesandro Volta: životopis - dobré (2.68)
Alessandro Volta sa narodil 19. februára 1745 v talianskom meste Como v šľachtickej rodine. Ešte v školských laviciach si obľúbil prírodné vedy a ako 29-ročný sa stal učiteľom fyziky v svojom rodisku. O päť rokov neskôr ho povolali za profesora fyziky na univerzite ...
Ján Botto - dobré (2.61)
Narodil sa 27.1.1829 v roľníckej rodine, študoval na latinskej škole v Ožďanoch a od r. 1843 na evanjelickom lýceu v Levoči, kde sa stal aktívnym členom Jednoty mládeže slovenskej. Tam popri vlastnej literárnej tvorbe zapisoval ľudové povesti (ktoré vyšli v zbierke P. Dobšinského a A. H. Škultétyho Slovenské povesti).V roku 1847 odišiel študovať zememeračské inžinierstvo do Pešti ...
ISAAC NEWTON - dobré (2.69)
Snád žiadny iný clovek neovplyvnil myslenie ludstva takým neobvyklým a navždy nezmazatelným spôsobom ako Isaac Newton. Celé tisícrocia si ludia lámali hlavu nad otázkami: „Ako sa pohybujú planéty a hviezdy, a ako sa pohybuje Zem okolo Slnka.“ Tieto otázky riešili taký známi antický filozofovia ako Hipparchos, Aristrachos, Ptolemaios a v stredoveku takí géniovia ako Kopernik, Kepler, Galilei avšak bez úspechu.Až v roku úmrtia Galileiho sa narodil muž, ktorý sa stal géniom. Isaac Newton uzrel svetlo sveta v dedinke Woolstrape v stredoanglickom grófstve Lincolnshire ...
Masaryk Tomáš Garrique - CZ - dobré (2.87)
Tomáš Masaryk se narodil 7. března 1850 rodičům Josefu Maszarikovi, Slováku z Kopčan, který pracoval na panských dvorech jako dozor nad čeledí a Terezii, Němce z Hustopečí na Hané, povoláním kuchařce. Tomáš již od raného školního věku četl knihy a učil se německy. Ve škole byl premiantem. A premiantství mu vydrželo i na dvouleté reálné škole v Hustopečích, kam ...
Napoleon Bonaparte - CZ - dobré (2.73)
Napoleon se narodil v korsickém Ajacciu roku 1769, krátce potom kdy janovský městský stát prodal ostrov Francii. Jméno Napoleon Bonaparte svědčí o jeho italském původu. Korsičané měli k Italům blíže jazykem i kulturou a Napoleon sám se svého původu nikdy nevzdal, i když byl vychován ve Francii a absolvoval vojenskou školu v Paříži, než se stal důstojníkem
Agatha Christie - dobré (2.98)
Agatha Mary Clarissa Christie Mallowan se narodila 15. září 1890 v Ashfieldu, rodinném domě v přímořském letovisku Torquay (jižní Anglie) jako nejmladší dítě Fredericka Alvaha Millera, amerického vystěhovalce, a jeho anglické ženy, Clarissy Boechmer. Nejvíce Agathu během její pozdně viktoriánské výchovy ovlivnili (vedle rodičů) její pečovatelka, starší ...
Ján Smrek - dobré (2.66)
Ján Smrek, vlastným menom Ján Čietek, bol básnikom, prekladateľom, publicistom, národným umelcom. Prispel výrazným podielom k obohateniu slovenskej poézie o nové básnické videnie sveta. Počas svojho života sa venoval rôznorodým činnostiam, môžem teda povedať, že vo svojom živote okúsil mnohé. Pôvodne sa vyučil za obchodníckeho pomocníka, jeho život poznačila prvá svetová vojna, na ktorej sa aktívne zúčastnil...
Daniel Hevier - dobré (2.75)
Narodil sa 6. decembra 1955 v Bratislave v ucitelskej rodine. Do zakladnej skoly a do gymnazia chodil v Prievidzi. Po maturite roku 1974 studoval esteticku vychovu a slovencinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Uz pocas studia zacal pracovat ako redaktor literarnej redakcie Ceskoslovenskeho rozhlasu v Bratislave. V rokoch 19821989 bol profesionalnym spisovatelom v slobodnom povolani. Potom sa stal sefredaktorom vydavatelstva Mlade leta. Od roku 1992 vedie vlastne vydavatelstvo Hevi v Bratislave...
Ladislav Ballek - dobré (2.95)
Narodil sa 2. apríla 1941 v Teranoch v rodine colníka. Detstvo prežil v Dudinciach a Šahách, kde vychodil základnú školu a gymnázium...
Andrej Škrábik (1882 - 1950) - dobré (2.86)
Banskobystrický Mons. ThDr. Andrej Škrábik sa narodil v Rajci 13. mája 1882 v rodine remeselníka - mäsiara...

Ďalšie referáty (10)