referáty

(1/34)
Počet nájdených záznamov: 335August Comte - začiatky sociológie - dobré (2.67)
Sociológia (z lat. societas-spoločnosť,logos-učenie) je veda o zákonitostiach vývinu a fungovania sociálnych systémov,či už globálnych (spoločnosť ako celok),ako aj jednotlivých.Sociológia využíva empirické metódy a študuje vzájomnú spojitosť rôznych sociálnych javov a všeobecné zákonitosti chovania sa ľudí.Ako samostatná veda sa vyformovala sociológia až v 19 storočí.Jedným z významných zakladaťeľov sociológie bol A. Comte. Čo je charakteristické pre učenie A.Comta? Dal ...
Grécka architektúra - dobré (2.67)
Rovanko ako v maliarstve a sochárstve, aj v architektúre grécke štýly vychádzajú z tvorby obdobia temna. Tu však možno nájsť oveľa menej oporných bodov ako v ostatných umeleckých žánroch. Stavby, ktoré sa zachovali z obdobia temna sú zriedkavosťou a navyše sú v žalostnom stave. Dajú sa však sledovať niektoré ...
Grécke umenie - dobré (2.62)
Pod Gréckym umením rozumieme umeleckú tvorbu starovekej gréckej civilizácie. Presne určiťchronologické hranice je však ťažké. Je skutočne umenie, ktore sa rozvíjalo v Gréckom svete /na Kréte a v Mykénach/ v 2. tisícročí pnl intergalnou sučasťou gréckeho umenia? Táto otázka zostáva sporná. Avšak mykenske a minojské umenie nemožno pokladať za prvé prejavz gréckeho ...
Antická filosofie - CZ - dobré (2.87)
Matematik, obchodník, znalosti z geometrie z Egypta do Řecka, studium zatmění nebeských těles Přináší první řešení světa nezávisle na náboženských otázkách: arché je voda (hydor - 1 forma jsoucna je základem bytí), je věčná, je to podstata, počátek i první příčina, jsoucna vznikají vydělováním z vody ...
Friedrich Nietzsche: stručne jeho filozofia - dobré (2.83)
Podľa Nietzscheho úlohou filozofie je vytvárať mýty a práve jedným z týchto mýtov je večný návrat rovnakého, Nietzsche tvrdí, že nezmyselný chaos vznikania vytvára veľký, ale konečný počet kombinácii, ktoré sa opakujú v obrovských časových intervaloch. Všetko, čo sa deje teraz, sa už dialo mnohokrát a bude sa ďalej opakovať...
Ludské práva na Slovensku a spôsob ich ochrany - dobré (2.69)
Ludské práva na Slovensku a spôsob ich ochrany Ludské práva na Slovensku a spôsob ich ochrany Ludské práva a slobody sú pevne spojené so životom každého cloveka. Každý clovek sa mení rodí a s nimi aj umiera. Patrí k nim napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpecnost, slobodu pohybu, slobodu prejavu, slobodu vlastného svedomia. Ich rozsah je vymedzený stupnom vývoja v spolocnosti, a to v jej základnej právnej norme – ústave. Co je Univerzálna deklarácia ludských práv: Univerzálnu de
Depresia a stres - dobré (2.61)
Stres nás sprevádza od nepamäti. Spôsob, ako reagujeme na akýkoľvek podnet alebo stimul, dokázal svoju pozitívnu silu, ktoránám umožnila ...
Čo je to politológia ? - dobré (2.74)
–politika je jednou z ľudských činností 2 stránky – odbornosť – schopnosť nachádzať efektívne formy spravovania spoločno. –demokratizmus – miera účasti, jednotlivých členov spoločnosti na tvorbe a kontrole politiky –je to disciplína ktorá sa zaoberá teoretickým skúmaním politiky ...
Kresťanstvo - dobré (2.87)
Naše informácie o Ježišovi Nazaretskom a ranných dejinách kresťanstva sú veľmi obmedzené. Judea bola malou a asi neposlušnou provinciou rímskej ríše . Jedinými svedectvami Ježišovom živote sú štyri evanjeliá napísané asi jednou generáciou po jeho smrti, možno aj o neskôr, niekedy medzi rokmi 70 – 100 n.l. Evanjeliá sa zaoberajú viac jeho poslaním a učením ako životopisnými údajmi. A preto si niekedy aj odporujú, veď aj ako ostatné zdroje, je zrejmé, že sú v evanjeliách isté ...
Náboženstvá sveta - dobré (2.65)
Islamské krajiny v Ázii: Afganistan, Bahrajn, Bangladéš, Brunej, Indonózia, Irak, Irán, Jemen, Jordánsko, Kazachstan, Katar, Kuvajt, Kyrgyzstan, Maledivy, Omán, Saudská Arábia, SAE, Turecko, Sýria, Tadžikistan, Turkmenistan a Uzbekistan. Tieto štáty majú nad 85% moslimského obyvateľstva. No moslimovia sú v menšinovom postavení i v Barme, Indii, Izraeli, Kambodži a Libanone. Islam je najmladšie svetové náboženstvo. Vznikol na začiatku 7. storočia po Kr. v horúcej a suchej, jednej z najnehostinejších krajín Zeme. Najvýznamnejším mestom v tomto odľahlom kúte bola Mekka. Významí obyvatelia patrili ku kmeňu Kurajšovcov, ktorí mali politickú i vojenskú moc. Na rozdiel od všetkých miest v oblasti bola Mekka bohatá, pretože ležala na veľmi výhodnom mieste križovatky obchodných ciest. Blahobyt Mekky okrem karaván zabezpečovali i pútnici, ktorí putovali ku Kaabe, najposvätnejšiemu miestu Arabov. Dodnes tu leží Čierny kameň...

Ďalšie referáty (10)