referáty

(1/40)
Počet nájdených záznamov: 394Výzva pre všetkých, ktorí chcú krajší život! - dobré (2.92)
Vážení priatelia. Touto "výzvou" sa obraciame na všetkých, ktorí túžia po krajšom živote, ktorí sa túžia zaradiť medzi "zdravých, šťastných, úspešných a bohatých". ––––––––––– To, čo ľuďom ešte stále chýba je, dostatočný prísun informácií, z ktorých by chápali nielen, prečo sa v našich životoch objavujú problémy, ale hlavne - ako sa im môžu ubrániť. - Preto ich ešte veľmi veľa nevie, že aj v našich životoch - v našom svete platia predpisy, tak ako napríklad v cestnej premávke, kto
Boj so závislosťou - dobré (2.81)
Každá skutočná reforma má svoje miesto v šírení evanjelia a vedie človeka k novému, lepšiemu životu. Boj proti závislosti si zvlášť vyžaduje podporu kresťanských pracovníkov, ktorí by mali upozorňovať na naliehavosť tohto problému. Všade vôkol je potrebné šíriť zásady pravej striedmosti a vyzývať ľudí, aby podľa nich žili. Máme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli tým, ktorí sa stali otrokmi svojich zlozvykov. Všade je dosť práce pre tých, čo pomáhajú ľuďom, ktorí sa v dôsl
„Môžeš ma očistiť“ - dobré (2.92)
Zo všetkých známych orientálnych chorôb najobávanejšou bolo malomocenstvo. Pre svoju chytľavosť, nevyliečiteľnosť a strašné stopy na obetiach desilo aj tých najstatočnejších. Židia v ňom videli trest za hriech, a preto ho nazývali „ranou“ alebo „Božím prstom“. Pre svoju nepoddajnosť, nevyliečiteľnosť a zákernosť sa stalo symbolom hriechu. Obradný zákon označoval malomocného za nečistého. Človek vylúčený z ľudského obydlia bol pokladaný za mŕtveho. Čohokoľvek sa dotkol, bolo nečisté. Svojím dycho
Ako pripravíme obetný stôl? - dobré (2.67)
Na obetný stôl (oltár) prestrieme bielu OLTÁRNU PLACHTU tak, aby zakrývala celý stôl. Tak ako doma pri stolovaní prestierame obrus, tak to robíme i na stole, na ktorom kňaz ...
Desať prikázaní - dobré (2.99)
Exodus 20, 2-17 “Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva....
Dvanásť apoštolov - dobré (2.56)
Ján: Bol synom Zebedeja a Salome a Ježišovým obľúbeným učeníkom. Ako jediný z apoštolov stál pod krížom, kde mu Pán Ježiš dal pod ochranu svoju ...
Hriech - dobré (2.84)
Hriech je previnenie proti rozumu, proti pravde a proti správnemu svedomiu. Je to priestupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, zapríčinený zvráteným lipnutím na...
Neokatechumenátna iniciatíva sa zrodila roku 1946 - dobré (2.77)
Neokatechumenátna iniciatíva sa zrodila roku 1964 v Madride medzi obyvateľmi barakov predmestia Palomeras Altas zásluhou mladého španielskeho maliara Františka Arguella Kika a niektorých laikov...
Skratky kníh svätého písma - dobré (2.7)
(Gn) - Kniha Genezis (Ex) - Kniha Exodus (Lv) - Kniha Levitikus (Nm) - Kniha Numeri...
Saulova smrť - dobré (2.79)
Medzi Izraelom a Filištíncami sa znova schyľovalo k vojne. „A tak sa zhromaždili Filištínci a položili sa táborom v Šunéme,“ na samom okraji jezreelskej nížiny, zatiaľ čo Saul so svojím vojskom sa utáboril len nieľko míľ odtiaľ, na úpätí vrchu Gilbóa, na južnom pomedzí nížiny. Práve v tejto nížine Gideón s tristo mužmi zahnal na útek vojsko Midjáncov. Vysloboditeľa Izraelcov však viedol celkom iný duch, než aký ovládal srdce Saulovo. Gideóna posilňovala viera v mocného Boha Jákobovho. Saul sa vš

Ďalšie referáty (10)