referáty

(1/26)
Počet nájdených záznamov: 257PRÍNOS HENRYHO FORDA A TOMÁŠA BAŤU K ROZVOJU MANAŽMENTU - dobré (2.79)
Manažment vznikal ako praktická činnosť človeka, ktorá bola výsledkom uvedomovania si vlastnej existencie, stále rastúcich potrieb a cieľavedomého spôsobu ich uspokojovania...
Filozofia japonského managementu - dobré (2.75)
Japonsko patrí v súčasnosti medzi hospodársky najvyspelejšie kapitalistické krajiny. Od konca päťdesiatych rokov zaznamenávala jeho ekonomika vysoké tempá rastu - ročne viac ako 10%. V súčasnosti je toto tempo výrazne nižšie...
KOMPARATÍVNY MANAŽMENT - dobré (2.64)
Komparatívny manažment sa zaoberá štúdiom a analýzou manažmentu v diverzifikovanom prostredí. Hovorí prečo to v danej krajine funguje a v inej zas nie. Je dôležitým elementom ekonomického rastu a zvyšovania produktivity práce...
Strategický manažment - dosť dobré (2.08)
Strategický manažment vznikol v prostredí veľkých podnikov vo vyspelých krajinách ako reakcia na nové a prekvapujúce zmeny v podnikateľskom prostredí. Procedúry strategického manažmentu...
Manažment - dobré (2.68)
7. 8. Motivácia a stimulácia 1/2 Základne pojmy – definície Motivácia – je to významná manažérska aktivita, „ cieľavedomé“ jednanie, je to psychologický proces, motiváciu človeka chápeme ako súbor...
Operačný manažment - dobré (2.65)
1.Operačný manažment, pojmy, definície: Predmetom OM sú procesy a produkty! OM predstavuje systematické organizovanie a riadenie procesov, ktoré transformujú vstupy do hotových...
Operačný manažment - otázky, vypracované - dobré (2.68)
1) Trojuholníková metóda princíp spočíva v tom ,že pracoviská medzi ktorými je najväčší prepravoaní objem sa umiesťnia čo najblišie k sebe. Ďalšie pracovisko, ktorá má ...
Psychologický profil ideálnehomanažéra - dobré (2.58)
Manažér je ústrednou osobnosťou v podniku, oddelení alebo prevádzke. Nesie zodpovednosť nielen za výkon úloh, ale do značnej miery ovplyvňuje aj pracovnú atmosféru, interpersonálne vzťahy a ich budovanie vrámci pracovnej skupiny ...
Personálny manažment - dobré (2.68)
Metódy plánovania PLÁNOVANIE POTREBY PRACOVNÍKOV 1. Metódy intuitívne: a) odborné predpovede (malé firmy) b) brainstorming (skupinové rozhodovanie) c) delphi d) kaskádová akoby spájali prvé dve metódy...
POROVNANIE JAPONSKÉHO A AMERICKÉHO MANAŽMENTU - dobré (2.67)
Manažment vznikol v Spojených štátoch amerických. Americký manažment má od svojich počiatkov dodnes veľkú autoritu nielen doma, ale aj vo svete. Jeho príťažlivosť vzrástla najmä po druhej svetovej vojne...

Ďalšie referáty (10)