referáty

(1/32)
Počet nájdených záznamov: 320HISTóRIA MIKROPROCESOROV - dobré (2.84)
História mikroprocesorov siaha do histórie vzniku prvých počítačov. Prvé počítače vznikli už počas 2. svetovej vojny. Britský elektronický kryptovací analizačný stroj COLOSSUS rozlúštil nacistický kódovací stroj ENIGMA, čo veľmi prispelo k tomu, že spojenci vyhrali vojnu. V roku 1946 - ENIAC prvý program ovládaný elektrónkový počítač bol zostrojený na Pennsylvánskej univerzite v USA. Bol určený na výpočet balistických dráh striel kanónov. Elektrónky boli práve príčinou, prečo sa veľmi zahrieval, zaberal veľmi ...
Procesor slávi tridsiate narodeniny - dobré (2.72)
Nie je to tak dlho, čo na slovo mikroprocesor reagovali ľudia s rozpakmi. Len málo bežných zákazníkov vedelo niečo o procesore napriek tomu, že to bol „mozog“ počítačov. Ale dnes vám rad používateľov osobných počítačov z pamäti povie špecifikáciu a rýchlosť procesora, rovnako ako vám majitelia áut dokážu povedať, že ich auto má motor V4, V6 alebo V8, ktorý si spájajú s technologickým prvenstvom, kvalitou a spoľahlivosťou ...
História PC. - dobré (2.44)
Dôvodov prečo som si vybral túto tému bolo veľa, ale tým hlavným je to že sa zaujímam o počítače a všetko čo s tým súvisý. Hlavným cieľom tejto práce je zhrnúť kompletnú históriu od najednuduchších počítadiel až po najmodernejšie počítače. Zhrnúť vývoj postupne od začiatku a opísať základné funkcie a rozdiel medzi prvými počítačmi a najmodernejšími...
World wide web - dobré (2.86)
Chcete si vyrobit vlastnu webstrnku?? Ak sa snažíte aj vy ísť s dobou a tvoríte si vlastnú web stránku, ponúkam vám niekoľko rád, ktoré pomôžu vašej stránke k úspechu. ...
Čo je internet? - dobré (2.67)
Nie je lahké charakterizovať fenomén,akým internet je, pár slovami. Dnešný internet by sa dal nazvať "sieťou sieti"- obrovsku infraštruktúrou, ktorá prepája do jedného celku počitačové a dátové siete komerčnych, nekomerčných, vládnych či armádnych inštitúcii, škôl, akademických organizácii, ba i jednotlivcov.Celá táto obrovská "supersieť"používana komunikáciu jeden spoločný protokol (rodinu protokolov TCP/IP). Jednotlivé časti internetu (podsiete) majú svojich vlastníkov, no internet ako celok nevlastní nikto...
Pascal: príručka programovania - dobré (2.77)
Jazyk TurboPascal firmy Borland International je tak prínosnou a komerčne úspešnouimplementáciou Wirthovho Pascalu, že je možné prehlásiť programátorovuneznalosť tejto implementácie za podobný poklesok, akým ...
Charakteristika a funkcia programových prostriedkov - dobré (2.89)
Pre efektívnu prácu je nutná spoľahlivosť a vyvážená spolupráca obidvoch zložiek počítačového systému – technického (hardware) a programového vybavenia (software)...
Dôležité nástroje integrácie aplikácií. - dobré (2.79)
Kľúčový prostriedok pre spoluprácu aplikácii MS Office a možnosť ich integrovania s inými aplikáciami...
Rôzne spôsoby vytvorenia tabuliek v dokumente - dobré (2.78)
Do Wordu môžeme tiež vložiť tabuľku vytvorenú v Access....
Dáta, datábazy, riadenie toku dát atď... - dobré (2.8)
Základné pojmy Dáta – údaje – používal sa pred zavedením pocí-tačového spracovania. V minulosti sa spája s PC. Predstavujú: číslice, abecedno – číselné pojmy, označenia vecí, udalosti, skutočnosti. Z hľadiska spracovania ho možno stotožniť s pojmom a atri-bút alebo dátová položka...

Ďalšie referáty (10)