referáty

(1/27)
Počet nájdených záznamov: 268Trpezlivosť má horkú príchuť ale sladké ovocie - úvaha - dobré (2.76)
Trpezlivosť ? Človek jej potrebuje v dnešnej dobe viac než dosť. Pri kažodennej činnosti nás môže niečo rozladiť alebo nahnevať. Ale ten kto má primeraná dávku trpezlivosti si vie poradiť skoro zo všetkým. Nemusí sa len rozčulene prizerať ako sa mu nič nedarí. Jednoducho si povie, že to čo mu nevyšl teraz bude skušť stále znova a znova ... Nie len preto, ze väčšinou musí, ale aj preto že si chce sám sebe dokázať že na to má. Lebo človek je už raz taký ...
Ako strácame priateľov (úvaha) - dobré (2.89)
Na svete žije vyše šesť miliárd ľudí, a predsa má každý z nás v priemere len šiestich dobrých priateľov. Prečo? Je to neschopnosť človeka nadväzovať kontakty alebo je pre nás obtiažne ich udžať? Kde treba hľadať dôvody? Predovšetkým v nás!
Kde niet lásky, tam nemôže byť nič dobrého. - dobré (2.97)
Láska? Poznáme ju všetci. Každý z nás raz miloval a bol milovaný. Všetci sme raz prestali vnímať čo sa okolo nás deje. Vnímali sme len lásku. Užívali sme ju plnými dúškami. Láska jediná dokáže z človekam spraviť to čo nedokáže nič iné. Žiadna zbraň, droga ... Dokéže z neho spraviť zamilvaného „blázna“ ktorý nevie myslieť na nič iné len na lásku. ...
Metonýmia a jej druhy - dobré (2.85)
Metonýmia sa zakladá takisto ako metafóra na využití podobných (príbuzných) významov, ale nejde o vzťah podobnosti, ale súvislosti. Metonýmia existuje hovorová a básnická. Hovorovou (lexikálnou) je napríklad – „pije už tretí pohár“ – obsah toho pohára...
Multiverbizácia a univerbizácia - dobré (2.93)
Pri kontextovej simplifikácii sa zjednodušuje viacslovný názov, pričom celé spojenie môže zastupovať prvé alebo niektoré ďalšie slovo...
Expresívny príznak - dobré (2.83)
Pri opisovaní jazykovej expresivity si treba všimnúť nielen tie jazykové prostriedky a postupy, ktoré majú konštantný expresívny príznak, ale aj tie, ktoré takýto príznak nadobúdajú v situácii alebo v kontexte...
Vetná skladba - syntax - dobré (2.53)
Formálnu stránku jazyka tvoria jazykové prostriedky a formy, ktorými sa slová do skladov spájajú: zhoda, väzba, primkýnanie ...
Somatické výrazy vo Frazmách - dobré (2.88)
Somatické výrazy sú tie, ktoré sa vzťahujú na telo. A keďže je frazeologické bohatstvo jazyka veľmi rôznorodé a rozmanité, nájdeme tieto výrazy v niektorých špecifických typoch frazeologizmov. Najrozšírenejšie sú v rámci prísloví a porekadiel, ustálených prirovnaní, okrídlených výrazov. A) OKRÍDLENÉ VÝRAZY ( SLOVÁ ) ...
Výkladový slohový postup - dobré (2.62)
Slohový postup je spôsob, akým vyberáme jazykové prostriedky usporadúvame ( kombinujeme, radíme, spájame ) tak,aby sme utvorili slohový úvar. Podľa toho rozlišujeme štyri základné slohové postupy : informačný, rozprávací, opisný a výkladový ( úvahový ), ktoré sa upaltňujú v slohových žánroch. ..
Akú cenu má život - dobré (2.87)
Žijeme v jednej veľkej komunite zvaná spoločnosť.Slovo toľkokrát “ omieľané” existuje ale jeho presné vymedzenie a kde ho potom hľadať...

Ďalšie referáty (10)