referáty

(1/79)
Počet nájdených záznamov: 788Egypt - zlé (3.51)
Osídlenie Egypta siaha do staršej doby kamennej, o čom svedčia prehistorické maľby objavené na Sahare v pohoriach Tasílii a Ahaggar. V 6. tis. pnl., v dobe neolitickej revolúcie, prišlo ku zmene spôsobu života; t.j. nositelia zberačských a loveckých kultúr sa usadzujú. Prvé poľnohospodárske osady vznikli v neolite v úrodnom údolí Veľkej rieky Nílu. Tento proces urýchlilo vysychanie Sahary, čo prinútilo kočovné nomádske kmene uchýliť sa do oáz, alebo práve na brehy Nílu. Bývanie v hlinených chyžiach ...
Barokové umenie - dobré (2.63)
Pestrofarebné a mnohotvárné barokové umenie malo pôvodne slúžiť náboženstvu. Úmyslom bolo diváka povzniesť, ohromiť a tiež vtiahnuť do sveta zázrakov a okamžikov kresťanských triumfov. V17. storočí bolo Taliansko stále najdôležitejším centrom umeleckých myšlienok a ich zobrazovanie. Bol to predovšetkým Rým, ktorý priťahoval malierov a sochárov z celej Európy. Štýly zrodené v Taliansku sa šírili po celom svete. V 16. storočí vystriedal umelecký ...
Antické olympijské hry - dobré (2.78)
Zrod a vývin olympijských hier Prvé olympijské hry sa konali podľa súhlasných správ gréckych historikov roku 776 pred n. l. Podľa gréckych historikov i archeologických nálezov usporadúvali sa v Olympii dávno predtým slávnosti a preteky, ktoré mali spočiatku zrejme len miestny význam. Olympia sa stala dejiskom ...
2. sv. vojna - ťahák - dobré (2.88)
30.1.1933 – Hitler ríšsky kancalár 1933 – nový organizačný pakt malej dohody 1934 – ZSSR vstúpilo do spoločnosti národov 1935 – branná povinosť v Nemecku 1935 – vo voľbáh na Slovensku získala Sudetonemecká strana 15% ...
Milan Rastislav ŠTEFÁNIK - dobré (2.72)
Milan Rastislav štefánik sa narodil v rodine evanjelického farára 21. júla 1880. Bol šiestym a zároveň najmladším dieťaťom. Nebol však posledným, spolu mal jedenásť súrodencov. Jeho rodnuo obcou bola slovenská kopaničiarska dedinka Košariská pri Brezovej pod Bradlom. Keď mal šesť rokov začal chodiť do ľudovej školy. Keďže od polovice sedemdesiatych rokov 19. storočia ...
1. Svetová vojna - dobré (2.97)
Bola to imperialistická vojna medzi dvomi koalíciami kapitalistických velmocí ( centrálnymi mocnosťami a Dohodou ) a ich spojencami o novom rozdelení sveta. Bola dôsledkom krajného zostrenia rozporov medzi kapitalistickými ...
II. svetová vojna - dobré (2.93)
Poľsko bolo porazené za veľmi krátky čas a muselo kapitulovať. Poľsko bolo rozdelené na 2 časti:1.časť sa stala súčasťou Veľkomoravskej ríše 2.časť -Generálny gouvernement-nemecká kolónia FR a VB síce mobilizovali , ale len sa nečinne prizerali...
Špecifikum provincie Quebec (história Kanady) - dobré (2.73)
Kanadu tvorí administratívne 10 provincií, z ktorých najväčšia je frankofónna provincia Quebec...
Staroveký Egypt - dobré (2.79)
Keď Ptah stvoril svet, bohovia dostali svoje príbytky a prísľub večného prinášania obetín. Vesmír stvoril tak, že si v srdci premietol všetky jeho aspekty a nahlas vyslovil svoje myšlienky...
Ako sa bývalo v starovekom Egypte - dobré (3.02)
Krajina to sú ľudia, ktorí v nej žijú a tí pravdaže musia mať kde bývať. Starovekí Egypťania nežili všetci v domoch podobných jeden druhému. To kto v čom žil záviselo od jeho postavenia a majetku...

Ďalšie referáty (10)