referáty

(1/20)
Počet nájdených záznamov: 191Funkčné deriváty karboxylových kyselín. - dobré (2.77)
Funkčné deriváty karboxylových kyselín sa odvodzujú alebo náhradou vodíka kovom – soli, alebo náhradou hydroxylovej skupiny skupinou OR – estery, halogénom – halogenidy, aminoskupinou – amidy, alebo skupinou OCOR – anhydridy. Formyl H - C - acetyl CH3 - C - benzoyl C6H5 - C - // // // O O O Funkčné deriváty karboxylových kyselín O O O // // // R - C R - C R - C O kov O – R X / Soµ ester halogenid Názvy funkčných derivátov karboxylových kyselín ...
Kyseliny tahak... - dobré (2.87)
VZNIK SOLI-zlúčenie kovu a nekovu, neutralizáciou, reakcia hydroxidotvorného oxidu s kyselinou, reakcie kyselinotvorného oxidu s hydroxidom,reakcia kovu s kyselinou...
Elektrónový obal atómu - dobré (2.74)
Stavba atómu – Grécki filozofi Demokritos a Deukipos vyslovili teóriu, že najmenšia jestvujúca častica je atóm. Tvrdili, že atóm je nedeliteľný. Toto bola chyba, lebo atóm je deliteľný na protóny, neutróny a elektróny. Tie sa dajú deliť ešte ďalej na quarky...
Závislosť reakčnej rýchlosti od teploty. - dobré (2.72)
Kadička (150 cm3), kadička (500 cm3), 2 kadičky (800 cm3 až 1000 cm3), trojnožka, sieťka s azbestom, kahan, teplomer, 3 odmerné valce, hodinky...
Všetko vzniklo z energie - dobré (2.86)
Až príliš blízko k alchýmii: Vynikajúci experimentálny vedec z Nového Zelandu Ernest Rutherford, blízky priateľ ...
VODA - H2O - dobré (2.53)
Pre chem. prax je mimoriadne dôležité, že vnútorné trenie-viskozita vody sa zvyšovaním teploty veľmi silne znižuje, čo sa využíva najmä pri filtrácii roztokov...
Chemické pojmy - CZ - - dobré (2.83)
Aktivní uhlí- má velký povrch a je schopno na něm zachycovat plyny, páry a barviva. Tento jev se nazývá adsorpce. Aktivní uhlí se používá do filtrů ochranných...
ťahák - dobré (2.99)
Látka : skladá sa z častíc, ktoré majú urč. hmotnosť. Sústava: súbor látok, kt. obsah. ohranič. časť priest.(homog.heter. Fáza: homogénna časť sústavy, kt. je od častí odd.ostrým rozhraním...
Cukry a tuky majú efekt ako heroín - dobré (2.79)
Cukor a tuk môžu ľudí zviazať rovnako ako heroín. Najnovšie vedecké výskumy naznačujú, že niektorí ľudia sa môžu stať závislými od produktov ...
Kvasenie - dosť dobré (2.39)
Kvasenie má veľký význam - pozitívny, niekedy však i negatívny - pre chemický a potravinársky priemysel. Kvasenie (fermentácia) je premena ...

Ďalšie referáty (10)