referáty

(1/149)
Počet nájdených záznamov: 1485POHLAVNÉ ROZMNOŽOVANIE - rastlín - dobré (2.71)
GAMÉTY:pohlavné bunky - izogaméty (poh. bunky) ktoré sú morfologicky rovnaké , odlyšné su fiziologicky - splynutie sa nazýva Izogamia Anizogaméty: morfologicky a fyziologicky odlyšné - anizogamia - samičia= vajcová bunka (vätšia) - samčia= spermatická bunka - spermatozoid (menšia pohyblivá) zigóta = diploidna - zárodok (ukrytý v semene) partenogenéza ...
Rast a vývin rastlín. - dobré (2.68)
VÝVOJ – fylogenéza – evolúcia (vývoj druhu) VÝVIN – antogenéza – časový úsek od narodenia po smrť Fázy : 1. Vegetatívna – tvorba pletív a orgánov 2. Reprodukčná – tvorba rozmnožovacích orgánov a rozmnožovanie rastliny 3. Dormantná – odpočinková fáza , dormancia – obdobie vegetačného pokoja ...
Systém rastlín. - dobré (2.72)
Rastlinná systematika študuje prirodzenú príbuznosť súčasných ( recentných ) a vyhynutých ( fosílnych ) rastlín - nomenklatúra – ustanovenie a ich vedecké pomenovanie - 1. Umelé systémy – sú také v ktorých sa rastliny triedia podľa ľubovoľne zvolených morfologických znakov, obyčajne ...
POHYBOVÁ SÚSTAVA. - dobré (2.83)
- pohyb je reflexná odpoveď živočíchov organyzmu na podráždenie, jeden zo základných životných prejavov, aktívne vyhľadávanie potravín, únik pred nebezpečenstvom, jednotlivé presuny - pohyb sa vykonáva - prelievaním cytoplazmi, brvi - bičiky, kontrakcie svalov - cytoplazma- sťahovanie vlákien v nej -
Vylučovanie - dobré (2.79)
Zložitosť vylučovania sa postupne stupňovala s vývojom organizmov. Od baktérií a jednobunkových živočíchov, kde súžia na vylučovanie len tie najkratšie a najjednoduchšie ...
Výživa a živiny rastlín - dobré (2.78)
Rastliny sú schopné príjmať všetky látky potrebné k životu len v minerálnej forme. Výživ-né látky, nachádzájúce sa v org. Hmote, v humuse alebo v org. Hnojivách, môžu rastlinám slúžiť a avýživu až po predchádzajúcej mineralizácií tj. po rozložení organickej hmoty...
Zubný kaz - dobré (2.93)
Zubný kaz je zmäknutie zubnej skloviny i zuboviny. Môže postihnúť i mliečne zuby. Na postihnutom mieste sa zub ...
Chov pstruhov - dobré (2.43)
Dnes na Slovensku začínajú odborníci hovoriť o plánovaní penzie pre mladých ľudí. Pre dnešných dôchodcov, alebo pre tých , ktorých penzia...
ALGAE - SINICE A RIASY - dobré (2.97)
Veda, ktorá sa zaoberá sinicami a riasami, nazýva sa algológia. Sinice spolu s prvozelenými riasami zaraďujeme do skupiny Prokaryota, ktorých telo je tvorené jednou alebo viacerými prokaryotickými bunkami...
Oddelenie: Cyanophyta (Sinice) - dobré (2.96)
Oddelenie Cyanophyta má jednu triedu Cyanophyceae s nasledujúcimi hlavnými charakteristickými znakmi. Bunky sú modrozelené, sivé až fialové, niekedy zelenkasté...

Ďalšie referáty (10)