referáty

(1/4)
Počet nájdených záznamov: 31Ivan Krasko - dobré (2.63)
alegoricko-reflexívne s nadosobnou tématikou - Otcova roľa, Otrok, Básnici – obava o národ, uvedomuje si, že národ ho potrebuje, prichádza s náladami vzbury, chce skončiť s útklakom...
Ján Smrek: Bacardi a iné básne - dobré (2.53)
Zbierka: je výberom diel z Hostiny a Studne, Smrek sa na začiatku tvorby zapísal do ľudí ako básnik píšuci o láske, ctiteľ žien, vychutnávač života, tu ale začína vystupovať ako kritik politického smeru, ale i vojnu, fašizmu, preto je táto zbierka iná a odlišuje sa napríklad opd Básnika a ženy. Po zbierke Studňa sa odmlčal na nejakú dobu a potom...
Samo Chalupka Mor ho! (text básne) - dosť dobré (2.26)
A ty, mor ho! - hoj mor ho! detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.
Ivan Krasko: Not ex solitudo - dobré (2.57)
Ivan Krasko patrí medzi spisovateľov, ktorý výrazne ovplyvnili slovenskú literatúru. Patril medzi básnikov moderny. Úvodné slovo k jeho prvotine Nox et solitudo mu napísal Vajanský. ..
Hviezdoslav - Krvavé sonety - dobré (2.63)
A národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá: zem stone, piští vzduch, rvú vlny vôd, kde bleskom kmitla hrozná Astarot...
Hviezdoslav - Pozdrav - dobré (2.85)
Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás! Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí, zrak jeho urknul, zmámila..
J. G. Tajovský - Horký chlieb - dobré (2.81)
Koniec fašiangov tu, a zima nepopúšťa. Slnko sa celý deň ani neukáže a inovať zo stromov ledva padá trocha o poludní. Činí sa, akoby sa zima vrátiť chcela. Kto by ju žiadal?! Nikto! A predsa, keby sa vrátila, keby sa vrátilo len pár týždňov, hej, či inak by to všetko ...
Miroslav Válek: Nite - dobré (2.59)
A nad soľ vzácnejšie sú pre človeka nie, keď nemá, čím by prišil záplatu na to, čo bolí, čo má zostať skryté jak chromá ruka pod rukávom kabátu.
Pavel Bunčák - SIESTA - dobré (2.87)
Do kresla usadám a kolíše ma zasa morská vlna do diaľky vlečie riečny prúd budúcnosť milostiplná. Do vázy ružu ponáram a zašle roky sa nám budú vracať na tvoju počesť jak by si mala dvadsať.
Romain Rolland - Peter a Lucia - dobré (2.82)
pekné myšlienky: „Aké je to teraz krásne, keď človek má zajtrajšok. Lebo keď šťastie je vo veku rastu, najkrajší zo všetkých dní je vždy dnešok." ...

Ďalšie referáty (10)